U bent op de pagina:Achtergronden / Lucht en elektromagnetische straling

Lucht en elektromagnetische straling

strict warning: Declaration of views_rotator_style_plugin::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/aqua-aurora.nl/httpdocs/sites/all/modules/views_rotator/views_rotator_style_plugin.inc on line 0.

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt.

In de lucht die wij inademen bevinden zich zowel positief als negatief geladen deeltjes. Indien de lucht is vervuild, met bijvoorbeeld stofdeeltjes en rook, worden de negatieve ionen “opgebruikt”, waardoor de kwaliteit steeds minder wordt. Dit vindt ook plaats als veel mensen in een beperkte ruimte verblijven, de schone lucht wordt opgesoupeerd. Als het aantal negatieve ionen per cm³ hoog genoeg is, beïnvloedt dit de gezondheid positief. Het verlaagt stress. De plooien van de ademhalingswegen gaan zich sneller bewegen. Bronchospasmen, het krampachtige samentrekken van de luchtpijptakken, wordt teruggebracht. Wel moet gezegd worden dat deze effecten pas plaatsvinden als de in te ademen lucht zuiver is. In de omgeving van een stad, zelfs in een nabijgelegen bos/park, is de lucht minder schoon. (Dit wordt de unipolariteit coëfficiënt genoemd. Bij grote steden als Wenen en Boedapest bereikt dat een waarde van 2 tot 3,4. Strbské Pleso heeft een waarde onder de 1. Bijgevolg zijn de gunstige effecten aldaar veel groter.)

Veel wetenschappelijke publicaties tonen de positieve effecten aan van negatieve ionen in de lucht. Is er een gebrek aan negatieve ionen in de lucht dan ontstaan er klachten van velerlei aard. De redenen zijn vergelijkbaar met klachten die voortkomen uit een gebrek aan vitamines in voedsel. Daarom worden negatieve ionen ook wel de vitamines van de lucht genoemd. Men voelt zich alerter en levendiger, de vitaliteit wordt ervaren in de frisse lucht van de bergen, langs het strand, bos of water. Bovendien: negatieve ionen kunnen de gemoedstoestand verbeteren door de toegenomen zuurstofopname in het bloed. Dit resulteert, bionisch gezien, in een beter gevoel. De meeste mensen ervaren dit op wintersport, langs het strand, bij een waterval of in de bossen.

Uit verschillende onderzoeken is nu gebleken dat door toedoen van hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten en DECT telefoons e.d., er nu nog maar 300 à 400 negatieve lucht-ionen per cm³ aanwezig zijn. Nu is het begrijpelijk dat dit gegeven u weinig zegt. Maar wanneer u zich bedenkt dat voor de opkomst van dergelijke apparatuur de lucht om ons een nog 2000 à 4000 negatieve lucht-ionen per cm³ bevatte, dan begrijpt u de ernst van de zaak. Deze afname van het aantal negatieve ionen is er bijvoorbeeld de oorzaak van dat griepvirussen gemakkelijker kunnen toeslaan.

De directe invloeden van elektromagnetische straling kunnen worden geneutraliseerd door een Aqua Aurora Vitaliser te laten installeren. De gedegenereerde structuur van water wordt d.m.v. de Vitaliser opnieuw gereorganiseerd waardoor de haakse structuur wordt omgezet in een organische structuur onder ca 60º. Is er echter ook een oplossing voor de negatieve effecten van elektromagnetische straling op de kwaliteit van de lucht die mens en dier inademen? Het antwoord hierop is bevestigend. Naast een Aqua Aurora Vitaliser is ook een Orgonstraler op de markt gebracht. De Orgonstraler vitaliseert de lucht in benauwde ruimten door het produceren van negatieve ionen. Deze werkt in combinatie met een Aqua Aurora Vitaliser en wordt in allerlei gebouwen (kantoren), stallen en kassen opgehangen. De Orgonstraler verzamelt energie (orgon) uit de omgeving en geeft dit versterkt weer, wat een positief effect geeft op mensen, dieren en gewassen. Door een verhoging van de negatieve ionen wordt vervuiling hierdoor aangetroffen en geclusterd waardoor d.m.v. de zwaartekracht deze vervuiling uit de lucht verdwijnen. Zo wordt o.a. de lucht in varkensstallen gezuiverd waarbij ammoniakdruk sterk afneemt. Deze Orgonstraler is ook goed toepasbaar in openbare ruimtes, kantoren en fabrieken, maar ook in de woonomgeving kan de Orgonstraler een perfecte investering zijn.

Als men vitaal water vernevelt is de werking ervan nog vele malen sterker.
 
Metingen
Doorgaand op het verhaal rond negatieve ionen die zich in de lucht bevinden zijn hier een aantal metingen weergegeven op verschillende locaties om het verschil in luchtkwaliteit aan te geven. Buiten in de natuur treffen we circa 1.000 negatieve ionen aan per cm3 lucht. Deze ionen worden aangemaakt door het zonlicht op de aardse atmosfeer (de ionosfeer), de aardkorststraling en door wrijving van de wind. Binnenshuis treffen we door sterke isolatie vaak nog maar een paar negatieve ionen aan en spreken we van dode lucht (zet regelmatig deuren en ramen open). Uit metingen met een ionanalysator, een gevoelig meetinstrument voor het meten van ionen in de lucht, is het volgende gebleken met betrekking tot negatieve ionen per cm3 lucht in onze leefomgeving.
 


Een overmaat aan positief geladen elektrische deeltjes (ionen) in de lucht, bijv. veroorzaakt door warm weer of door EM velden in huis en in de omgeving van hoogspanningsleidingen en zendmasten, kan leiden tot ongemak en ziekte. Een grote hoeveelheid negatieve ionen, zoals men die vindt aan zee en in de bergen, heeft een een gunstige invloed op b.v. hooikoorts, bronchitis, astma, hoofdpijn, prikkelbaarheid.