U bent op de pagina:Hoog frequent stralingsonderzoek

Hoog frequent stralingsonderzoek


De toenemende belasting van de leefomgeving door hoogfrequente straling van o.a. zendmasten en hoogspanningsleidingen, leidt tot toename van gezondheidsklachten. Door middel van metingen kan het inzicht in de stralingseffecten in uw specifieke woon- of werksituatie vergroot worden.

Vervolgens kunnen wij u adviseren over maatregelen die u eventueel kunt treffen om stralingseffecten te beperken. Bijvoorbeeld het installeren van een Aqua Aurora vitaliser®, het vervangen van uw DECT-telefoon of het installeren van stralingswerende isolatiematerialen.

Wilt u meer informatie over stralingsonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar vorige pagina