Een eigen watervoorziening

We krijgen de vraag regelmatig: “Kan ik een eigen watervoorziening maken bij mijn huis?” Steeds meer mensen willen zelfvoorzienend zijn. Een eigen watervoorziening zorgt ervoor dat je niet van het waterbedrijf afhankelijk bent. In geval van nood kun je altijd water tappen en je kunt er zelfs voor kiezen het systeem aan te sluiten op je woning.

Om je eigen watervoorziening te maken zijn er 2 opties:

1) grondwater ontijzeren en vitaliseren

Met een bron pomp je water op. Dit water zuiver je (indien nodig) met behulp van gewassen zeeschelpen, mineralen en onze schelpkalkvitaliser. Dit water kan voor veel toepassingen gebruikt worden zoals giet- en sproeiwater, drinkwater voor de dieren, als water voor de was en toilet en eventueel voor drinkwater in tijden van nood.

2) regenwater opvangen en vitaliseren

In een ondergrondse buffer vang je regenwater op. Dit zuiver je met behulp van gewassen zeeschelpen, mineralen en de schelpkalkvitaliser. Dit water kan voor veel toepassingen gebruikt worden zoals giet- en sproeiwater, drinkwater voor de dieren, als water voor de was en toilet en eventueel voor drinkwater in tijden van nood.

Zuiveren met de URS schelpenbuffer

Of je nu kiest voor het opvangen van regenwater of oppompen van grondwater; in beide gevallen adviseren wij het water door bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ te laten lopen. Zware metalen, minerale oliën en pak’s worden afgebroken met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’ dat je hieraan toevoegt. Dit water kan voor veel toepassingen gebruikt worden zoals giet- en sproeiwater, drinkwater voor de dieren, als water voor de was en toilet en eventueel voor drinkwater in tijden van nood.

Maar let op: beide systemen zuiveren in beperkte mate ook microbiologische verontreinigingen, maar onvoldoende om het water gegarandeerd veilig te kunnen drinken. Daarvoor is nazuivering nodig met bijvoorbeeld UV of Ultrafiltratie.

Dat maakt het extra belangrijk om het water tot slot te vitaliseren! Door een AA OB Schelpkalk Vitaliser te plaatsen in het systeem, zorg je er voor dat het water de oorspronkelijke aragoniet structuur weer terugkrijgt en de laatste negatieve frequenties uit het water verwijderd worden. Je kunt niet garanderen dat je dezelfde waterkwaliteit hebt als vanuit het waterleidingnet. Wel kun je deze maatregelen treffen om de kwaliteit zelf zo goed mogelijk te krijgen.

Grondwater of regenwater?

GRONDWATERBRON
Door een bron te slaan, pomp je water uit diepere grondlagen omhoog. Hoe zuiver dit grondwater is, is afhankelijk van de diepte van de bron en de samenstelling van de grondlagen. In delen van Nederland zit er bijvoorbeeld te veel ijzer en mangaan in het grondwater.

Het water uit de bron kun je laten onderzoeken op zuiverheid. In sommige gevallen zal dit al direct drinkbaar kunnen zijn. Is dit niet het geval, dan kun je het zuiveren en ontijzeren door het water in een URS (een ondergronds bed van AA Ecoschelpenmix en AA Minerals) te pompen en daarin te bufferen.

REGENWATERBUFFER
In een met grond afgedekte URS Zeeschelpenbuffervang je regenwater van het dak en van de straat op. Regenwater is nooit direct drinkbaar; je zult dus altijd moeten werken met het zuiveren in een URS Zeeschelpenbuffer. Het regenwater wordt ondergronds opgeslagen en daar gezuiverd met AA Ecoschelpenmix en AA Minerals. Vervolgens wordt het gevitaliseerd.

Soms is het mogelijk om deze buffer zó aan te leggen dat je gezuiverd water kunt aftappen zonder te pompen. De afmetingen van de URS buffer zijn afhankelijk van de waterbehoefte en de aan te sluiten hoeveelheid verhard oppervlakte.

De URS Zeeschelpenbuffer

VOORDELEN EN NADELEN

Voordelen grondwaterbron:
– altijd, ook in droge tijden, voldoende water beschikbaar
– de kwaliteit van het water is aan te passen met de URS en een vitaliser
– water is koel en wordt ondergronds gebufferd, geringe kans op alg ontwikkeling en microbiologische problemen
– bedrijfszeker en weinig onderhoud

Nadelen grondwaterbron:
– altijd elektriciteit nodig, zorg voor een aggregaat of handpomp bij calamiteiten
– niet overal toegestaan of mogelijk een waterput te slaan
– sterk ijzerhoudend water verkleint de levensduur van filters
– indien URS buffer noodzakelijk is moet hier ruimte voor zijn

Voordelen URS Regenwaterbuffer:
– overal toegestaan om aan te leggen (het is een klimaat adaptieve maatregel)
– geen elektriciteit nodig voor vullen van de buffer, in gunstige omstandigheden ook niet voor het aftappen
– geen last van ijzer en mangaan in het water
– door ondergrondse koele opslag geringe kans op algen en microbiologische verontreiniging
– de kwaliteit van het water is aan te passen met behulp van URS buffer en een vitaliser

Nadelen URS Regenwaterbuffer:
– ruimte en graafwerkzaamheden nodig
– voor gebruik als sproei- en huiswater is wel electriciteit nodig (pomp en hydrofoor)

URS Zeeschelpenbuffer

Wat kost het?

De kosten voor beide systemen zijn heel erg afhankelijk van de locatie en het aantal m3 dat je wilt bufferen en zuiveren. Om een indicatie van de kosten te hebben is voor de kleinste systemen de minimale prijs al gauw ca. € 7500,-. Met veel zelfwerkzaamheid kan dit wat goedkoper.

In de URS Zeeschelpenbuffer kunnen grote hoeveelheden water bewerkt worden. Het is minder geschikt voor kleine hoeveelheden. Over het algemeen geldt dat hoe groter de buffercapaciteit hoe lager de prijs per kuub van het gezuiverde water. Hierdoor is het systeem geschikt voor gemeenschappelijk gebruik zodat aanlegkosten gezamenlijk gedragen worden. Denk daarbij aan een clustering van enkele woningen, boerderijen en bedrijven, straat- of wijkniveau enz. Soms is hier zelfs een subsidie voor beschikbaar. Bij waterschaarste kan water ook in jerrycans uit de buffer getapt worden, al dan niet zonder pompen.

Wil je meer weten? Mail of bel met Henk (06 – 55 76 72 59).
Bekijk eerst even de veel gestelde vragen hieronder!

Veelgestelde vragen eigen watervoorziening

- Welk water kan ik beter gebruiken? Regenwater of grondwater?

Als je al een bestaande grondwaterpomp hebt, is de beste oplossing dit te zuiveren met AA Ecoschelpenmix en AA Minerals.

Is er nog geen watervoorziening? Dan is de keuze afhankelijk van de specifieke situatie. Bekijk goed de voor- en nadelen zoals genoemd in de informatie op deze pagina.

- Hoe kan ik de waterkwaliteit van mijn grondwater onderzoeken?
- Wat te doen als er geen elektriciteit is?

Er kan een handpomp toegevoegd worden, zodat je altijd het water handmatig op kunt pompen. Je kunt ook de URS zodanig plaatsen, dat het water er uitstroomt zodra de kraan open gaat. Het beschikbaar hebben van een aggregaat met brandstof kan ook helpen om de buffer gevuld te houden.

- Hoeveel ruimte is er nodig?

Voor een waterpomp met kleine URS buffer heb je een minimale inhoud van 10m3 nodig, afmetingen zijn flexibel. Hierin kun je ca 6 a 7 m3 gezuiverd water opslaan. De URS regenwaterbuffer kan onder elk oppervlak aangelegd worden (ook onder bestrating). Er moet wel voldoende werkruimte zijn voor een kleine graafmachine en voor de afvoer vangrond en aanvoer van AA Ecoschelpenmix en AA minerals.

- Heb ik een vrijstaand huis nodig?

Nee, je kunt bij elke woning met enige buitenruimte een grondwaterpomp en/of URS Zeeschelpenbuffer aanleggen.

- Mag een buffer overal aangelegd worden?

Je mag op je eigen terrein een buffer aanleggen. Het is een klimaat adaptieve maatregel, die de gemeente waarschijnlijk zal toejuichen

- Mag ik het water gebruiken als drinkwater?

Dit mag. Maar als je regen- of grondwater drinkt, valt dit volgens de wet onder je eigen verantwoordelijkheid (zorgplicht) en je mag het leidingwatersysteem er niet mee bevuilen. Let op dat je het water niet door anderen laat drinken, dat mag niet volgens de wetgeving.

- Is het water veilig om te drinken?

Je kunt niet garanderen dat je dezelfde waterkwaliteit hebt als vanuit het waterleidingnet. Wel kun je maatregelen treffen om de kwaliteit zelf zo goed mogelijk te verzorgen.

De URS buffer maakt gebruik van bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’. De schelpen zuiveren het regenwater. Zware metalen, minerale oliën en pak’s worden afgebroken met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Beide systemen zuiveren in beperkte mate ook microbiologische verontreinigingen, maar dit is onvoldoende om het water gegarandeerd veilig te kunnen drinken!

Om dat te kunnen doen het belangrijk om de waterkwaliteit te meten en indien nodig na te zuiveren met bijvoorbeeld UV of Ultrafiltratie. Maar let op: dit maakt het extra belangrijk om het water tot slot te vitaliseren! Zo worden de laatste negatieve frequenties hiervan weer uit het water verwijderd.

- Het is een duur systeem, kan ik dit ook samen met mijn buren aanleggen?

Dat is een heel goed idee, zo kun je de kosten samen delen!

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up