En wat nu te doen?

Wij willen met Aqua Aurora een steentje bijdragen aan een duurzame en vitale wereld. Maar als je de achtergronden op deze website hebt bekeken, zul je net als ons tot de conclusie komen dat er nog veel werk aan de winkel is. En…de tijd dringt!

Opinie

Ons ecosysteem staat onder druk en de natuur raakt uit balans. En dat gaat grote schade voor onze gezondheid opleveren. Planten en dieren vragen om goed water en goede voeding, zodat ons voedsel weer van goede kwaliteit wordt. Door intensieve landbouw en monocultuur raakt de bodem uitgeput. Ons grondwater wordt zwaar belast, doordat we niet zorgvuldig omgaan met het lozen van toxische stoffen zoals pesticiden, medicijnresten, stoffen uit de chemische industrie (en de drugshandel).

En, misschien wel nog erger, de energietransitie naar “groene energie” gaat ons onherstelbare schade opleveren als we niet opletten. Door de toename in het gebruik van elektriciteit wordt het hoogspanningsnet uitgebreid en de vermogens opgevoerd. Voeg daarbij de aanleg van 5G, 6G , 7G en de uitrol van InternetofThings dan kun je voorstellen wat dit gaat betekenen voor de stralingsbelasting in onze leefomgeving. Tel hierbij op dat door straling ultra fijnstof moeilijker clustert, waardoor het langer in de lucht blijft zweven. Deze effecten zullen cumuleren waardoor gezondheidsschade niet kan uitblijven.

De overheid helpt zelfs actief mee om als het in haar straatje past de MER voor nieuwe ontwikkelingen te manipuleren, te  omzeilen of te ontwijken, zoals geprobeerd wordt met de aanleg van Lelystad Airport. Als uitbreiding van het vliegverkeer wordt toegelaten, zijn de vooruitzichten voor onze gezondheid heel somber.

Aan de slag!

We zullen dus alle zeilen bij moeten zetten om het tij te keren, en allemaal op onze eigen manier een steentje bij moeten dragen. Wij doen dit door op energetisch niveau de gezondheid van mensen te ondersteunen met onze schelpkalkvitalisers, het L.E.G. systeem en de energetische platen. Met deze apparatuur kunnen vloeistoffen, gassen, vaste materie en organismen gevitaliseerd worden. Zo kunnen we de effecten van negatieve toxische- en stralingsbelastingen op ons lichaam en de leefomgeving neutraliseren.

De aarde weer in balans

We zetten ons in om de gevolgen van schade van de ingeslagen weg te beperken. Want we kunnen veel doen om de aarde weer in balans te brengen. Lees meer >

Help, krijgen we natte voeten én verdrogen we?

Er zijn steeds vaker zware hoosbuien, afgewisseld met langere periodes van droogte. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Lees meer >

Aarde weer in balans

We zetten ons in om de gevolgen van schade van de ingeslagen weg te beperken. Want we kunnen veel doen om de aarde weer in balans te brengen. Onze ideeënlijst is aanzienlijk:

Bodem

 • Voor het herstel van uitgeputte bodems heeft Aqua Aurora een energetische bodemverbeteraar ontwikkeld, AA Zeeschelpenkalk 0-4 mm Vitaal. Deze schelpkalk zorgt voor beschikbaarheid van alle sporenelementen en mineralen, waarbij ook de pH-waarde van de bodem stabieler wordt.
 • Door de bodem, meststoffen, zaden en pootgoed met het L.E.G. systeem te behandelen zien we hogere opbrengsten, betere voedingswaarden en grotere kiemkracht. De weerstand van het gewas neemt toe en de opneembaarheid voor mens en dier wordt groter. De meerwaarde is in de gangbare landbouw het grootst, daar zijn met vitaliseren hele snelle en grote stappen te maken in de verduurzaming.

Energie en straling

 • Hoogspanningsleidingen en zendmasten veroorzaken veel stralingsbelastingen. De gevolgen zijn te beperken door woningen op korte afstand te voorzien van o.a. schelpkalkvitalisers. Ze wissen de stralingsbelasting in het water en kunnen het aantal negatieve ionen in de lucht vergroten. Het zou mooi zijn als we hier samen voor betalen door dit te verwerken in de energieprijzen.
 • Met het L.E.G. systeem kunnen we energie besparen bij allerlei beluchtingstechnieken. In mestkelders, composteringsinrichtingen, slibverwerking en rioolwaterzuiveringen. Als bijkomend voordeel geldt ook dat we verwachten dat de uitstoot van ammoniak, stikstof en zwavel vermindert.
 • We maken ons zorgen over de stralingsbelasting die ontstaat als overal om ons heen ‘groene energie’ opgewekt wordt. We zijn ervan overtuigd dat bij de energie transitie ingezet moet worden op waterstof (al dan niet met koolstof). Voor de productie hiervan kan prima elektriciteit vanuit wind, zon en water gewonnen worden, maar het transport kan dan via het bestaande aardgasnet. We denken overigens ook dat de onze L.E.G. Schelpkalk Vitaliser ervoor kan zorgen dat de calorische waarde van dit ”nieuwe” gas verhoogd wordt en zo energie bespaart.
 • Electrische auto’s; ze leveren stralingsbelasting voor de inzittenden en de grondstofwinning is niet duurzaam. Je kunt een energetische plaat onder de autostoel leggen om hier minder last van te hebben. Beter is het om totdat er voldoende waterstofbrandstof is op diesel te blijven rijden. Diesel stoot minder ultra fijnstof uit dan benzine en elektrisch geeft te veel gezondheidsrisico’s. Ultra fijnstof dringt tot in de diepste delen van organen en onderzoeken laten zien dat de combinatie met straling zeer gevaarlijk is. Waterstof met explosie motoren is in onze visie het gezondste.
 • Het is mogelijk om stralende apparaten te behandelen met energetische platen en het L.E.G. systeem zodat er minder negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid. We testen telkens weer dat dit werkt! Vooral inzetten op slaapkamers en kinderkamers.

Water en lucht

 • Als we waterberging en -zuivering toepassen bij de bron, door bijvoorbeeld te werken met een ondergrondse zeeschelpenbuffer, wordt ons grondwater minder vervuild.
 • Water vitaliseren in land- en tuinbouw, in de zorg, en bij productie van levensmiddelen, wat zou dat schelen in de zorgkosten?
 • Als we gevitaliseerde watersupplementen in de zorg introduceren, zorgt dit voor minder milieubelasting door chemisch belaste medicijnen.
 • In industriële processen waar water en lucht wordt gebruikt kunnen vitalisers direct ingezet worden om kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook voor de farmacie en de wellness wereld.
 • Water- en luchtkwaliteit in ziekenhuizen, scholen, kantoren en woningen kunnen heel snel verbeteren. Belastende frequenties halen we uit het water en we zorgen voor vitale lucht met meer negatieve ionen.

Help, krijgen we natte voeten én verdrogen we?

We hebben steeds vaker te maken met zware hoosbuien, afgewisseld met langere periodes van droogte. Dit vraagt om aanpassingen van onze leefomgeving. In samenwerking met EWB ontwerpen en bouwen wij ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen. Dit is een oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting.

Met onze Urban Rainshell (URS), een gepatenteerde ondergrondse zeeschelpenbuffer, bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwater beschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren.

Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.

VOORBEELDEN:

Eigen watervoorziening

Een eigen watervoorziening

We krijgen de vraag regelmatig: “Kan ik een eigen watervoorziening maken bij mijn huis?” Steeds meer mensen willen zelfvoorzienend zijn. Je kunt een zeeschelpenbuffer ook hiervoor aanleggen. Een eigen watervoorziening zorgt ervoor dat je niet van het waterbedrijf afhankelijk bent. In geval van nood kun je altijd water tappen en je kunt er zelfs voor kiezen het systeem aan te sluiten op je woning.

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up