Over ons

Van schelpkalk tot vitaal water

Toen wij nog werkten als leverancier van duurzame bouwmaterialen, kwamen we in aanraking met schelpkalk. We ontdekten dat schelpkalk, naast een natuurlijk bouwproduct, ook een zeer belangrijk natuurgeneeskundig product is. Het spectrum van sporenelementen in schelpkalk is namelijk zeer goed opneembaar in ons lichaam. Het toevoegen van de trillingsfrequentie van schelpkalk aan water geeft bijzonder vitaal water met een zeer gunstig effect op allerlei organismen.

Het gebruik van de oerfrequentie van schelpkalk in onze AA Schelpkalkvitalisers is daarmee ook wat ons bedrijf en onze producten uniek maakt.

Na een eerste reactie van ongeloof, maakten deze projecten al snel zeer veel indruk op Henk Pannekoek, voormalig eigenaar van een groothandelsbedrijf in bouwmaterialen. Als toeleverancier van schelpkalkproducten, maar ook van diverse andere natuurlijke, duurzame producten, zijn de activiteiten op het gebied van watervitalisatie geïntensiveerd. Zo is, in 2003,  Aqua Aurora in het leven geroepen, om de bijzondere mogelijkheden van watervitalisatie aan mensen kenbaar te maken. Het belangrijkste onderdeel binnen de activiteiten van Aqua Aurora is natuurlijk de Aqua Aurora Massa Schelpkalk Vitaliser. Vóór deze generatie vitalisers bestonden er al verschillende soorten vitalisers die aangeboden werden en nog steeds aangeboden worden door verschillende partijen. De toevoeging van schelpkalk heeft de prestaties van de Aqua Aurora Vitaliser® ten opzichte van haar voorgangers echter aanzienlijk verbeterd.

Missie

“Een steentje bijdragen aan het creëren
van een duurzame en vitale wereld”

Het is inmiddels algemeen bekend dat de belasting van de aarde en haar bewoners sinds de industrialisatie midden 19e eeuw exponentieel gestegen is. In de negentiger jaren werd duurzaamheid een modebegrip. Veel bedrijven en instanties beweerden dat duurzaamheid bij hen hoog in het vaandel stond. Ondertussen blijft de belasting van ons milieu, maar ook de belasting van onze eigen gezondheid, door allerlei ontwikkelingen gewoon stijgen. De sterke stijging van de hoeveelheid straling waaraan wij blootgesteld worden, door toenemend gebruik van mobiele telefonie en verdere ‘digitalisering en robotisering’ van onze levens, is hiervan een voorbeeld.

Door allerlei economische belangen die aan al die ontwikkelingen vast zitten, lijkt er aan deze exponentiele stijging van industrialisatie én robotisering, en dus aan de sterk toenemende druk op ons milieu, geen einde te komen. Uiteindelijk kan dit desastreuze gevolgen hebben voor onze levens en die van onze kinderen. De wetenschap dat de alsmaar groeiende en verdergaande industrialisatie moeilijk te stoppen is, ligt ten grondslag aan het bestaan van Aqua Aurora. Aqua Aurora wil dan ook een bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve effecten die de verregaande industrialisatie én robotisering met zich mee heeft gebracht, brengt en gaat brengen. Hierdoor willen wij helpen de levens van mens, dier en plant aangenamer te maken, maar nog belangrijker, helpen de mogelijkheid te scheppen tot leven voor toekomstige generaties.

Visie

“Een meer duurzame en vitale wereld door vitaal water en vitale lucht”

Waar kun je, om de missie van Aqua Aurora te vervullen, beter beginnen dan bij de twee belangrijkste elementen die de wereld te bieden heeft: water en lucht? Door slim om te gaan met deze elementen wil Aqua Aurora meehelpen een tegenwicht te bieden aan de negatieve milieueffecten van de industrialisatie en robotisering. Dit gebeurt onder andere door het verwijderen en toevoegen van informatie aan water door de Aqua Aurora Vitaliser® en het verschonen van de lucht in ruimtes d.m.v. de Aqua Aurora energetische plaat®. Maar hier stoppen de activiteiten van Aqua Aurora niet. Wij vinden het namelijk van elementair belang dat er continue gezocht wordt naar verbeteringen van onze producten. Daarnaast is Aqua Aurora voortdurend op zoek naar nieuwe gebieden waar onze huidige concepten van groot nut zouden kunnen zijn. Dit doet Aqua Aurora onder meer door vitaal water te koppelen aan de grote kennis op het gebied van milieu- en ecologie vraagstukken en gezondheidsproblematiek.

Door gebruik te maken van het geheugen van water lijkt het op vrij eenvoudige wijze mogelijk de negatieve effecten van onze westerse levensstijl aanzienlijk te verminderen. Deze ‘onnatuurlijke’ levensstijl zadelt ons met nieuwe ziektesymptomen op die samen te vatten zijn onder het hoofdstuk milieuziektes. We ondersteunen de visie dat water als supergeleider, transportmiddel en informatiedrager een cruciale rol kan spelen en een corrigerende werking kan hebben op de negatieve effecten veroorzaakt door onze levenswijze. Een groot aantal overtuigende praktijkvoorbeelden sterken ons in onze mening. Als veel mensen zich in onze denkwijze kunnen verplaatsen zal de stap naar verbetering van onze leefomgeving zich snel kunnen voltrekken.

Aqua Aurora maakt u dan ook graag deelgenoot van onze ontdekkingsreis naar vitaal water. Deze site is hiertoe een eerste aanzet en wij stellen het zeer op prijs ook over uw ervaringen te worden geïnformeerd.

Even voorstellen

Henk Pannekoek

Na een mooie jeugd op de boerderij van mijn ouders in Marle besloot ik – na het voltooien van de studie aan de Tropische Landbouwschool – een opleiding te gaan volgen aan de Bosbouw en Cultuur Technische school Larenstein in Arnhem. Vervolgens ben ik eerst een aantal jaren werkzaam geweest in de weg- en waterbouw en de milieutechniek. Vanaf 1989 leverde ik bouwmaterialen via mijn bedrijven in de Altena Groep. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik de gewoonste zaak van de wereld. Daarom hebben in mijn activiteiten milieuvriendelijke en gezonde materialen altijd de voorkeur gekregen boven schadelijke, belastende producten. Vele nieuwe milieuvriendelijke producten heb ik in die periode ontwikkeld en op de markt gebracht. In de jaren 90, viel alles op zijn plaats. Eén van de producten die ik voerde, was namelijk schelpkalk, wat in de bouw als bindmiddel gebruikt wordt. Ook in de landbouw en in de geneeskunde bleek dit product van grote waarde. Bij “toeval” bleek schelpkalk water te verbeteren, waarna mijn ontdekkingsreis met water begon. Sindsdien is vitaal water onze passie. Mijn activiteiten in de Altena Groep zijn in 2010 vanwege de verkoop van dit bedrijf beëindigd. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan: in 2012 won ik met mijn idee van een zelfreinigende wegberm (waarin de werking van schelpen een belangrijke factor is) de milieu innovatie prijs. Binnen Aqua Aurora stuit ik elke keer weer op nieuwe mogelijkheden om vitaal water toe te passen. In de loop van 2016 heb ik mijn ideeën m.b.t. klimaatbestendige oplossingen onder gebracht in EWB Solutions. Het fascineert mij dan ook enorm om mijn kennis en ervaring op het gebied van ecologie, gezondheid en duurzaam bouwen te combineren met vitaal water.

Gerda Pannekoek

Een gezond lijf heeft mij altijd al geïnteresseerd, zo ben ik 26 jaar met veel plezier fysiotherapeut geweest. Soms ben je in het (werkzame) leven echter aan wat anders toe. Zo begon ik, samen met vriendin Willy, in 1999 een damesmodespeciaalzaak, “WillyS mode vanaf maat 42” in Twello. Jarenlang een gevestigde naam in de wereld van mode voor een maatje meer. Echter in 2015 hebben Willy en ik dit bedrijf overgedaan aan Ina Visser en de winkel heet nu “Catharina’s Choice” maar bedient nog steeds dezelfde doelgroep.

Nadat bleek dat vitaal water mij, ons gezin, familie en vrienden niets dan goeds bracht, werd ik steeds meer door dit bijzondere fenomeen gegrepen. Enige jaren na de oprichting ben ik mij steeds actiever met Aqua Aurora bezig gaan houden. Ik ondersteun Henk op allerlei fronten en doe de, ook bij dit bedrijf toch noodzakelijke, administratie.

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up