Toepassingen

De producten van Aqua Aurora zijn op veel manieren toe te passen. Hieronder staan de toepassingen per product, ingedeeld in “Gezondheid”, “Milieu en economie” en “Agrarisch”.

Gezondheid en welzijn

Voor het ontstoren van belastingen en het energetisch laden van materie kun u, zoals u in het hoofdstuk “voordelen” heeft kunnen lezen, kiezen uit verschillende  opties en zo de gewenste combinaties maken. Zo kunt u water vitaliseren, voeding en levensmiddelen vitaliseren, apparaten ontstoren, energie in ruimtes versterken, geopatische- en stralingsbelastingen neutraliseren, ademen door vitalisers enz. Wat kunt u doen:

Water

 • AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser 1”; dit is de basis oplossing en kan na de watermeter en voor de eerste aftakking ingebouwd worden. Zo is alle water in uw woning met het schelpkalk frequentie patroon gevitaliseerd. Dit is energetisch de meest krachtige manier van vitaliseren. Bij voorkeur plaatst u deze vitaliser verticaal met de brede kant onder, zodat de vitaliser eveneens een positieve bijdrage levert aan het energetische veld van de aarde. Eventuele negatieve aardstralen worden zo positief beïnvloed.
 • Optioneel is het mogelijk om in plaats van de basis oplossing te kiezen voor minder sterke kleine vitalisertjes. Deze zijn op diverse tappunten te monteren of aanvoerleidingen te plaatsen. Hiervoor hebben we respectievelijk:
  • AA kraan vitaliser met combi koppelingen voor aansluiting op (keuken) kranen.
  • AA douche vitaliser met koppelingen voor aansluiting op de thermostaatkraan van de douche.
  • AA Cooker vitaliser met koppeling voor aansluiting op de koud waterleiding naar de cooker.
  • AA reis vitaliser met Gardena koppelingen voor aansluiting op de tuinslang voor watertanks van een camper of een boot.

Voeding

Voeding en levensmiddelen vitaliseren, apparaten ontstoren, energie in ruimtes versterken, geopatische- en stralingsbelastingen neutraliseren:

 • AA energetische plaat; door de plaat centraal in een ruimte te plaatsen (bijv. aan het plafond) verandert de energie in deze ruimte. Bij slaapproblemen kan plaatsing onder het bed soms oplossingen bieden. Een plaat onder de bestuurdersstoel in de auto kan zorgen voor minder vermoeidheid tijdens lange autoritten. Om apparaten te ontstoren en levensmiddelen te bewerken dienen deze minimaal 30 minuten op de plaat geplaatst te worden. Dit geldt ook voor medicijnen, zodat de opname verbetert en bijwerkingen kunnen verminderen. Het is effectief om de plaat een half uur in de koelkast te leggen. Op het aanrecht onder het fruitmandje kan eveneens goed werken.
 • AA ademvitaliser,  hier regelmatig door ademen kan voor mensen met Astma of COPD heel verlichtend zijn (bijvoorbeeld 5 tot 7 keer achtereen en dit ca. 5 keer per dag te herhalen). Voor sporters kan dit ook prestatie verhogend zijn.

Milieu en economie

Voor ons milieu en voor economische doeleinden kunnen diverse producten een belangrijke rol spelen.

 • AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser, in 1”,2”, 3”of 4”uitvoering; kan ingezet worden voor alle soorten   proceswater en voor beluchting zoals o.a. voor:
  • beluchting van koi- en  andere vijvers.
  • beregening van sportvelden.
  • wellness industrie voor zwembaden, sauna’s en jacuzzi’s.
  • restaurants en horeca voor bereiding gerechten en tafelwater.
  • bluswater
  • proceswater in de voedingsindustrie zoals brood- en conservenfabrieken en bierbrouwerijen.
  • luchtwassers, wasstraten, wasserijen.
  • productie van beton
  • enz.
 • AA L.E.G. Schelpkalkvitaliser; Voor luchtbehandeling op rioolwaterzuiveringen, voor de behandeling van grondstoffen.

Agrarisch

Wij dragen graag een steentje bij aan een vitale agrarische sector.

 • AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser in 1″, 2″, 3″of 4″-uitvoering; voor de behandeling van water:
  • drinkwater voor landbouwdieren
  • gietwater, sproeiwater, beregening
  • luchtwasser
 • AA L.E.G. Schelpkalk Vitaliser; voor de behandeling van grondstoffen, meststoffen, zaden, compost, veevoer enz.
© 2023 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up