De voordelen van het vitaliseren van water, lucht en materie met schelpkalkfrequenties hebben we door de jaren heen ervaren.

Water

Enkele voordelen voor de gezondheid:

 • Vitaal water kan een positieve werking hebben op de gezondheid. Zo helpt het om het lichaam te ontgiften en kan het immuunsysteem erdoor versterken. Het kan de doorbloeding en stofwisseling verbeteren en lever en nieren ontlasten. Het heeft vaak een positief effect op maag en darm problemen, op huidproblemen en op ontstekingsachtige reacties. Het is pH verhogend, dus ook ontzurend, levert meer zuurstof en geeft meer energie.
 • Vitaal water is beter opneembaar en maakt ook voeding beter opneembaar. Zo kan bijvoorbeeld kurkuma oplosbaar worden in water (Algo Ritmo Curcumine).
 • Met specifiek toegevoegde frequenties aan het schelpkalk water kan herstel van de balans in het lichaam worden ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn jodium, selenium, magnesium en zink (diverse therapeuten kunnen hierbij helpen).
 • Vitaal water kan straling en geopatische belastingen verminderen en zo kunnen kwalen als slaapstoornissen, hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid en andere vage krachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. (Combineer dit met een energetische plaat voor een nóg krachtiger effect)
 • Vitaal water voelt zachter en smaakt lekkerder en dat geldt ook voor de koffie en thee die je er mee maakt.

Enkele voordelen voor het milieu en de economie:

 • Vitaal water heeft een sterk reinigend vermogen zodat bespaard kan worden op het gebruik van water, zeep en wasverzachters.  Anti-kalkproducten zijn in principe nauwelijks nodig.
 • Vitaal water vermindert roest- en kalkaanslag en vermindert het ontstaan van een biofilm, zodat leidingen en apparaten langer mee gaan. Hierdoor wordt er ook energie bespaard bij verwarmings- en koelprocessen. (De vette rand die vaak zichtbaar is op de waterlijn bij zwembaden, jacuzzi’s en in het bad zijn veel minder aanwezig na vitaliseren).
 • Vitaal water heeft een positieve invloed op het zuiveringsproces van afvalwater.
 • Bij gechloreerd water kan de chloorsmaak en -stank verdwijnen.
 • Vitaal water vermindert de behoefte van toevoeging van additieven (zoals chemicaliën en conserveringsmiddelen) bij verschillende productie processen.
 • Vitaal water kan de opbrengst van gewassen verhogen en planten en dieren gezonder maken.
 • Vitaal water kan de voederconversie verbeteren, composteringsprocessen versnellen, stankoverlast verminderen en ammoniak uitstoot terugdringen.
 • Vitaal water kan het antibiotica gebruik verminderen en zo de dierenartskosten verlagen.
 • Vitaal water kan de kwaliteit van allerlei producten verbeteren waardoor de marktwaarde groter wordt.
 • Vitaal water maakt het drinken van flessen bronwater overbodig wat grote besparingen op watergebruik geeft en de milieubelasting sterk verlaagt.
 • En…..vitaal water is heel goedkoop! Na installatie van de AA OB Massa Schelpkalk vitaliser hoeft u verder niets meer te doen. Het apparaat vraagt geen onderhoud en gaat een leven lang mee. U betaalt dus alleen éénmalige aanschafkosten. Het maakt filteren overbodig en ons onderzoek toont aan dat dat voor ons leidingwater zelfs af te raden is!

Voor het gebruik van de AA watersupplementen verwijzen wij u naar therapeuten die hier ervaring mee hebben.

Lucht

Enkele voordelen voor de gezondheid:

 • In ruimtes behandeld met energetische platen, kan de invloed van luchtvervuiling door straling en fijnstof verminderen. Ook kan stank afnemen. Denk aan gebruik in de auto.
 • Inademen door een ademvitaliser verbetert de opname van zuurstof in longen. Ook kan het zuurstofgehalte in het bloed toenemen. Sporters, Astma- en COPD patiënten kunnen hier veel baat bij hebben.
 • Inademen van lucht door de ademvitaliser kan positief werken op kwalen die veroorzaakt worden door bacteriën die in een anaeroob milieu gedijen. Zo kan het ondersteunend werken bij de behandeling van de ziekte van Lyme. Henk heeft dit aan den lijve ondervonden.
 • Materie, belast met straling en toxines, lijkt geneutraliseerd te worden na behandeling met het L.E.G. systeem. Ook bij draadloze apparatuur zien we deze reactie.

Enkele voordelen voor het milieu en de economie:

 • Bij beluchtingsprocessen bij compostering, mestkelders en rioolwater kan het gebruik van het L.E.G. systeem leiden tot energie besparingen, doordat er minder lucht nodig is.
 • Bij bewaarprocessen in koelhuizen kan de levensduur van producten vergroot worden.
 • Bij beluchting van (koi) vijvers wordt het zuurstofgehalte vergroot, zodat het water gezonder en zuiverder wordt. Hierdoor wordt bespaard op energiekosten en op geneesmiddelen.

Ook voor de luchtbehandeling geldt dat de aanschaf van de AA energetische platen en de AA ademvitaliser slechts éénmalig is en ze ook een leven lang meegaan. Voor gebruik van het L.E.G. systeem worden afspraken op maat gemaakt.

Bodem, bodemverbeteraars en organismen

Enkele voordelen voor de gezondheid:

 • Voor de voedselproductie kan het vitaliseren van teelaarde  het bodemleven versterken en de voedingswaarde van gewassen verbeteren. ( o.a. stabiele pH)
 • De vitale bodemverbeteraar op basis van schelpkalk en silicium geeft de bodem meer energie, verhoogt de zuurbindende waarde en maakt meer mineralen beschikbaar voor de planten. De behandelde bodemverbeteraar bevat alle voor de plant benodigde sporenelementen.  Zo verbetert de voedingswaarde van hiermee geteelde gewassen.

Enkele voordelen voor het milieu en de economie:

 • Allerlei biologische producten zoals bladversterkers, bacterieculturen enz. kunnen effectiever werken na behandeling.
 • Door het vitaliseren van bodem, meststoffen, zaden en plantgoed kan de opbrengst van gewassen stijgen, de kiemkracht en de gezondheid van het gewas verbeteren.

Met het L.E.G. systeem kan veevoer energetisch versterkt worden zodat de productie zal stijgen en het immuunsysteem kan verbeteren.

Onderzoek

Is dit alles wetenschappelijk bewezen? Helaas (nog) niet, maar proefondervindelijk wordt er veel duidelijk.

Ervaringen

Bekijk de ervaringen van de gebruikers van onze producten.

Toepassingen

Wilt je weten wat de toepassingen van schelpkalkvitalisatie zijn?

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up