Vitaliseren van drijfmest, zaaigoed, pootgoed en plantgoed

Met onze LEG Schelpkalk Vitalisers bereiken we al een aantal jaren bijzondere resultaten in de landbouw. We ervaren dat de opbrengsten toenemen, zeker onder moeilijke omstandigheden. Ook zien we een toename aan mineralen en sporenelementen in de gewassen.

Meeropbrengsten door vitale drijfmest

Verschillende loonwerkers vitaliseren de drijfmest die zij uitrijden met de AA LEG 150 Schelpkalkvitaliser. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat vitale mest gewassen beter laat groeien. Het vitaliseren verbetert de stikstofopname, wat zorgt voor minder emissie en uitspoeling en een flinke meeropbrengst per hectare. Daarnaast levert het kwalitatief hoogwaardiger veevoer met meer en beter opneembare sporenelementen en mineralen.

ERVARINGEN

ONDERZOEK MAISTEELT 2022 PVL Bocholt (België)
Het vitaliseren van drijfmest resulteerde in dit onderzoek tot:
+16% droge stof aan de kolf
+9% droge stof aan de totale plant
Op zandgrond zonder winterbemesting leverde dit een meeropbrengst van €200 á €300 per ha.

ONDERZOEK AARDAPPELTEELT 2019-2020 Praktijkcentrum Precisie Landbouw Reusel
In dit onderzoek in de precisie landbouw leverde het vitaliseren van drijfmest een meeropbrengst van +26% in 2019 tot +30% in 2020 een gewéldige meeropbrengst in een droog en heet jaar.

LOONBEDRIJF ROOSSINK BOEKELO
2022
“Onze ervaringen met vitale drijfmest zijn zo POSITIEF,  dat wij al onze klanten dit standaard gaan leveren.”

Hoe kan dit?

Het is eigenlijk heel simpel. De effecten van vitaliseren van water met een schelpkalkvitaliser zijn al jaren bekend. In vitaal water zijn de mineralen beter opneembaar (calciet wordt aragoniet, een structuur die makkelijker door de celwand gaat). Waarschijnlijk geldt dit effect bij drijfmest ook voor het bodemleven én de plant.

Het vitaliseren van mest met een schelpkalkvitaliser verhoogt de energetische frequentie van de mest. De stikstof uit de mest wordt hierdoor beter opneembaar voor het gewas. Hierdoor is er minder uitspoeling -en dus minder emissie- wat zorgt voor een grotere opbrengst per hectare. De voerkwaliteit verbetert ook mee. Voor het vee worden de mineralen uit het vitale voer namelijk beter opneembaar!

Vakblad de Loonwerker

Vakblad de Loonwerker schreef een artikel over Loonbedrijf Roossink. Zij hebben een schelpkalkvitaliser op de mesttank gebouwd.

Vitaliseren van zaaigoed, pootgoed en plantgoed

Door de zaden vóór het zaaien te vitaliseren, worden genoemde effecten vergroot. Wij vitaliseren zaden met behulp van de AA LEG 500 Schelpkalkvitaliser. Dit vergroot de kiemkracht, gewassen kiemen eerder en groeien sneller. De opbrengst per hectare neemt toe. Daarnaast levert het kwalitatief hoogwaardiger veevoer, omdat de mineralen uit vitaal voer beter opneembaar worden door dieren. Dit geldt trouwens ook weer voor de mensen die de dieren of de gewassen als voedsel eten.

ERVARINGEN
Zaaigoed vitaliseren leverde al zwaardere kolven in mais, meer eiwit in graan, betere opkomst in gras, meeropbrengst wintertarwe en meer suiker in bieten!

ONDERZOEK MAISTEELT 2022 PVL Bocholt (België)
Het vitaliseren van maïszaad resulteerde in dit onderzoek tot:
+12% droge stof aan de kolf
+6% droge stof aan de totale plant.
Op zandgrond zonder winterbemesting leverde dit een meeropbrengst van €100 á €150 per zak maiszaad.

KIEMKRACHTTOETS MAIS 2015 CAH Dronten
Maiszaden werden in bakjes bij 25 graden gekiemd. Acht dagen na uitleggen was het vitale zaad voor 96% gekiemd met spruit en wortel. Bij het niet-vitale maiszaad was dit 58%.

PROEF BIETEN VITAAL ZAAD 2019 Praktijkcentrum voor precisielandbouw Reusel
Deze proef leverde een suikergehalte in de suikerbieten op van  + 8,7%

IJZERSTERKE PLANTEN 2023 Profielwerkstuk Gymnasium Bussum
Het effect van schelpkalkvitaliser op de kwaliteit van rucolakers en tuinkers is uitgebreid onderzocht. Het gietwater en de zaden zijn gevitaliseerd:
– kiemsnelheid: tuinkers + 31% en rucolakers + 35%
– lengtegroei: tuinkers + 31% en  rucolakers + 29%
– bladgrootte: tuinkers + 100% en  rucolakers + 22%

bovenste bieten onbehandeld, onderste gevitaliseerd

Het vitaliseren op eigen perceel ervaren?

Via Aqua Aurora (midden en Noord-Nederland) zijn schelpkalkvitalisers per dag(deel) te huur. We komen bij u op het erf drijfmest, zaden, plant- en pootgoed vitaliseren. De meeropbrengst zal hoger zijn dan de investering in het vitaliseren! Wij maken voor u een berekening op maat.

Ook is het mogelijk om op vaste basis over een AA LEG Schelpkalk Vitaliser te beschikken, door een leaseconstructie aan te gaan. Dit is zeker voor loonwerkers interessant om een meerwaarde te bieden aan klanten!

 

Bedrijven

Het vitaliseren van zaden, poot- en plantgoed:
Aqua Aurora in Apeldoorn
Napagro in Arendonk
Loonbedrijf Roossink in Boekelo

Het vitaliseren van drijfmest:
Napagro in Arendonk
Loonbedrijf Weiman in Ommeren
Loonbedrijf Roossink in Boekelo (standaard!)
Biologisch melkveebedrijf B(r)oertjes Klunder in Deventer

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up