Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Ter illustratie worden de eigenschappen en effecten van colloïdaal zilver en goud besproken. Bron: pandora.be

Belangrijk hierbij is dat u zich realiseert dat u bij gebruik van een Aqua Aurora Vitaliser® (met toevoeging van de informatie van de desbetreffende stof aan het water) het colloïdale zilver of goud zelf niet meer nodig heeft!

Colloïdaal Zilver, ‘Een natuurlijk antibioticum en ziekte bestrijder’

Iedere cowboy die een paar honderd jaar geleden naar het wilde westen van Amerika trok wist dat hij altijd een zilveren dollar bij zich moest hebben om te overleven in de woestenij. Niet omdat hij hiervoor onderweg de broodnodige zaken kon kopen om te overleven maar omdat hij deze zilveren dollar gebruikte om zijn water en melk te zuiveren. Zilver staat namelijk al sinds mensheugenis bekend als het beste antibioticum tegen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat.

Voor zover bekend zijn er meer dan duizend infectie ziekten die niet tegen zilver bestand zijn. Over hoe zilver nu precies werkt lopen de meningen echter uiteen. Zuiver zilver (>99,9%) is na goud, het meest hoog frequente element wat we op onze aarde kennen. Dit komt omdat dit element atomair nog bijna zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie. Zuiver zilver laat éénheid en interdimensionale vrije energie dus het beste door in deze derde dimensie. Het gevolg is dat wanneer ieder zilver atoom in contact komt met een laagfrequente infectie bron deze daadwerkelijk letterlijk verlicht wordt waardoor de verdichtingen ofwel blokgolven letterlijk oplossen in deze hoog frequente vrije energie vortex. Virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen kunnen dus nooit immuun worden tegen colloïdaal zilver. Het is immers niet het atomaire zilver dat het werk doet maar de vrije energie die door de interdimensionale poort de zieke atomen, cellen binnenkomt. Zilver is dus een interdimensionale bruggenbouwer tussen onvrije atomaire en vrije isotopische intelligente energie. Tevens zal zilver de goede virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen in ons lichaam niet doden omdat deze bij het gezonde spectrum, dimensie en bandbreedte van een gezond mens passen en dus al over voldoende vrije energie beschikken. Om het zuivere zilver zo goed mogelijk over het hele lichaam te verspreiden is het zaak om het in zodanig kleine deeltjes, colloïdale deeltjes, toe te dienen dat ze makkelijk de cel membramen kunnen passeren om hun verlichtende werk aldaar uit te voeren. Dit is dus helemaal het geval bij gebruik van een vitaliser (door alleen de informatie/eigenschappen van het zilver toe te voegen). Vandaag is het middels electrolyse mogelijk om microscopisch, colloïdaal, kleine deeltjes van een zuiver zilver staafje in water los te weken, waar het direct zowel intern als extern voor uw fysieke lichaam gebruikt kan worden.

De werking van Colloïdaal zilver berust op het onwerkzaam maken van een enzym dat betrokken is bij het zuurstof ademhalingsproces van schimmels, bacteriën en virussen. Het zilver in colloïdale vorm remt de micro-organismen in hun groei door haar bacteriestatische invloed. Door de relatief milde werking wordt het evenwicht hersteld tussen de mens en zijn commensalen. De darmflora wordt hierdoor niet aangetast. Colloïdaal zilver is inzetbaar bij verstoringen van het biologische evenwicht tussen bacteriën, virussen en schimmels van diverse aard. Colloïdaal opgelost zilver is effectief gebleken bij 650 verschillende fungoïde bacteriële en virale organismen zoals Candida Albicans en de ziekte van Lyme. Het is een krachtig preparaat dat vaak een verlossende doorbraak blijkt te zijn bij slepende ontstekingen. Ook preventief blijkt colloïdaal zilver zeer waardevol te zijn. Bij neusverkoudheid, met vorming van dik gekleurd slijm door secundaire bacteriële infectie en nadat het verkoudheidsvirus de weerstand van de slijmvliezen in eerste instantie heeft verlaagd, is het neus druppelen een aangename maar vooral ook doeltreffende toepassing. Zelfs tegen de vaak bijkomende bijholte ontsteking, sinusitis. Voor het oplossen van slijm, pus en vocht dat zich in de holtes heeft verzameld kan men colloïdaal zilver heel goed in combinatie gebruiken met de Kalium bichromicum complex kruidendruppels of tabletjes.

Colloïdaal zilver is trouwens niets nieuws. Het werd al in het begin van deze eeuw ontdekt en toegepast bij de gewonden van de Eerste Wereldoorlog. Toch is het daarna een beetje in de vergetelheid geraakt, mede door het feit dat het toen nogal duur was om het te maken. Nog steeds is het niet goedkoop, maar als je de verbluffende en vaak snelle resultaten ziet, is de prijs niet onoverkomelijk. Voor langdurige gebruikers bestaat de mogelijkheid om zelf een zilvermaker aan te schaffen.
Maar met een Aqua Aurora Vitaliser is zelfs dit dus niet nodig!

Tijdens de genezing van Lyme van Henk, maar ook door voorgeschreven gebruik van colloïdaal zilver bij iemand met slepende griep symptomen, bleek dat colloïdaal zilver eveneens een nadelige invloed op het genezingsproces heeft. Door de colloïdale zilverdeeltjes wordt straling aangetrokken en het herstel belemmerd. Door meting middels bioresonantie merkten we dat de stralingseffecten niet optreden bij toepassing van de frequentie van zilver. Dat in het verleden colloïdaal zilver goed werkte valt te verklaren uit het feit dat er toen veel minder straling was. Maar in de huidige tijd wordt stralingsbelasting steeds bepalender.

Reacties tijdens het gebruik
Zilver heeft niet alleen bacterie-dodende eigenschappen, het blijkt ook het afweersysteem in bepaalde functies te ondersteunen, waardoor er afvalstoffen zoals urinezuur worden losgemaakt en uitgescheiden. Vanuit de natuurgeneeskunde wordt dit gezien als een toename van de eliminatie, uitscheiding van opgeslagen afvalstoffen vanuit de weefsels in het bloed. Hierdoor kunnen in het begin van een behandeling symptomen ontstaan wanneer deze vrij gekomen stoffen niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden. De uitscheiding van deze stoffen moet plaats vinden via de nieren. Sommige afvalstoffen moeten eerst door de lever, onze chemische fabriek, afgebroken worden voordat ze door de nieren uitgescheiden kunnen worden. Deze verhoogde activiteit van het gehele organisme kan ook symptomen geven van vermoeidheid of griep die vanzelfsprekend van voorbijgaande aard zijn. Wanneer de uitscheiding niet snel genoeg gaat kan het lichaam via de slijmvliezen, luchtwegen, mond, maag, darmen en de huid een weg naar buiten zoeken voor zijn afvalstoffen. Dit gaat meestal vergezeld met symptomen van de slijmvliezen of de huid. U doet er in al deze gevallen goed aan uw leefgewoontes, eten, drinken, rust en beweging, levensvreugde, eens goed onder de loep te nemen en hier verandering in aan te brengen. Tijdens een eliminatieperiode is soberheid gewenst. Een goede therapeut kan u daarbij desgewenst behulpzaam zijn.

Bron: Colloïdaal Zilver volgens ‘De nieuwe dokters’

Colloïdaal Goud, ´Een natuurlijke mentale, weerstand en immuunsysteem versterker´

Colloïdaal Goud is een vloeibare suspensie bestaande uit microscopische elektrisch geladen goud deeltjes, goud ionen in gedistilleerd water. De ideale grootte van de gouddeeltjes in dit colloïde bedraagt 0.001 tot 0.005 micron. Deze elektrisch geladen gouddeeltjes kunnen in water gesuspendeerd blijven zonder kunstmatige toevoegingen of stabilisatoren. In het colloïdale goud zit ook colloïdaal zilver. Dit om eventuele bacteriële belastingen uit te sluiten. Het is door de wet niet toegestaan om in een gebruiksadvies diverse ziektes bij naam te noemen waar colloïdaal goud nog meer toegepast zou kunnen worden. U kunt deze wel in de literatuur en publicaties vinden die verschijnen.

Colloïdaal Goud is vrij moeilijk te maken en is zeker niet goedkoop. Het toepassingsgebied is anders dan bij zilver, waarbij het bij goud dan vooral gaat om spier en reumaklachten, de weerstand en aandoeningen van het zenuwstelsel. Michael Faraday, de beroemde Engelse scheikundige maakte in 1857 voor het eerst zuiver colloïdaal goud. Goud komt voor als sporen element in het lichaam en vooral in de hersenen. Goud komt als zuiver metaal in de natuur voor. Het symbool is afkomstig van het Latijnse woord Aurum, dat lichten of glazen betekent. Goud is het 74ste element in de lijst van meest voorkomende elementen op aarde. Colloïdaal Goud is niet zo zeer een bacteriedoder als wel een belangrijke mentale, weerstand en immuunsysteem versterker. Volgens Dr. Gary Smith en Dr. Farber onmisbaar vooral bij psychische problemen. Goud verhoogt het IQ zoals blijkt uit onderzoek en kan in vele gevallen pijn en andere ongemakken verlichten.

De Chinezen gebruiken al eeuwen lang gouden munten die meegekookt worden in de rijst en groenten om sporen van goud binnen te krijgen. Colloïdaal goud stuurt het mechanisme van de lichaamswarmte en heeft een positief effect bij rillingen, opvliegers en nachtelijk zweten. Goud, zonnekracht, dat dagelijks gebruikt wordt met colloïdaal zilver helpt het lichaamsverdedigingssysteem te ondersteunen tegen ziektes en helpt om nieuwe vitaliteit te hervinden en de levensduur te bevorderen. Goud is een DNA booster en stimuleert de levenskracht. Van colloïdaal goud zijn geen bijwerkingen bekend volgens wetenschappelijke onderzoeken. In de Verenigde Staten is colloïdaal goud, net als colloïdaal zilver, een gewild middel geworden, vrij op de markt te verkrijgen en goedgekeurd door de FDA. Colloïdaal goud wordt ingezet bij veel mentale, psychische en lichamelijk ongemakken en problemen. Meldingen uit de literatuur en publicaties geven aan dat het colloïdale goud breed inzetbaar is en eigenlijk onmisbaar is in de dagelijkse mineralen opname. Hier geldt waarschijnlijk hetzelfde effect als benoemt onder het kopje colloïdaal zilver. Mooi dat de Aqua Aurora OB Massa Schelpkalkvitaliser ook  de frequentie van goud heeft.

Gebruik

Colloïdaal goud kan worden gebruikt als middel bij mentale en psychische problemen en als afweersysteem en immuunsysteem versterker. Uit wetenschappelijk onderzoek en literatuur blijkt dat goud een bijzonder positief effect heeft op allerlei gewrichtsklachten en of aandoeningen. Het is goed voor het hart en de bloedstuwing, gewichtsproblemen, vitaliteit en spijsvertering. Het is IQ stimulerend, eetlust opwekkend en het vermindert behoefte aan opiaten of narcotica. Ook heeft het een harmoniserend effect op het emotionele lichaam, hartziekten, melancholie, depressies, angsten, zelfmoordneigingen, verdriet, degeneratieve processen, onverschilligheid, rugklachten en zucht naar alcoholhoudende drank.

CONCLUSIE: Uit dit verhaal blijkt dat colloïdaal zilver en goud een mooie genezende werking hebben, maar in onze onderzoeken zagen we dat het nadeel ervan is dat de colloïdale deeltjes ook veel straling aantrekken. We ontdekten daarnaast ook dat juist de frequentie van deze metalen wel de goede effecten geeft, maar de straling niet geleidt.

Bron: Colloïdaal Goud volgens ‘de nieuwe dokters’

De kracht van water

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie. Lees meer >

Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Lees meer >

Belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos. Lees meer >

Water en elektromagnetische straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Lees meer >

Lucht en elektromagnetische straling

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt. Lees meer >

En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er veel werk verzet dient te worden.

En… de tijd dringt! Lees meer >

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up