Water en elektromagnetische straling

Ioniserende straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood.

Niet-ioniserende straling

Alle overige soorten straling, met een lagere frequente dan ultraviolet worden niet-ioniserend genoemd. De energie van dit soort straling is volgens de wetenschappers niet hoog genoeg om ionisatie te veroorzaken. Het lijkt dus dat dit soort straling geen direct effect zou moeten hebben op de mens. Denk hierbij aan het zichtbare licht, infrarode golven, microgolven (microwaves) en radiogolven. Het gaat hier in veel gevallen om elektromagnetische straling.

Veel mensen zullen nog wel de infrarood lampen van vroeger herinneren. Deze lampen geven veel warmte, maar nauwelijks zichtbaar licht (een beetje rood licht). De straling kan dus veel energie bevatten, zodanig dat het ook een opwarmend effect heeft. Wanneer je verder naar links kijkt in het elektromagnetisch spectrum kom je bij de microgolven, met frequenties van tussen de 1 GigaHertz en de 300 GigaHertz. Deze golven trillen dus een miljard keer per seconde tot 300 miljard keer per seconde. Daaronder vind je de radiogolven Een GSM zendmast werkt op frequenties rond de 1800 MHz (MegaHertz, miljoen trillingen per seconde), een UMTS zendmast rond de 2150 MHz, een WiFi zender op rond de 2.450 MHz en als laatste voorbeeld de magnetron, die op 2.455 MHz straalt.

Een magnetron is feitelijk ook een zender waar voor zover mogelijk de straling binnen een klein hokje (de magnetron) geconcentreerd wordt. Door het hoge vermogen en de kleine inhoud van de magnetron gaan de moleculen in het voedsel meetrillen. Des te sneller de moleculen trillen, des te hoger de temperatuur wordt. Op die manier wordt uw voedsel opgewarmd.

Dit zou volgens de wetenschappers het enige effect van hoogfrequente straling (microgolven en radiogolven) kunnen zijn. Dat is dan ook de reden waarom de Gezondheidsraad stelt dat alle bovengenoemde zenders (UMTS, GSM, DECT, WiFi) volkomen veilig zijn. Het vermogen van de zendmasten is lang niet voldoende om sterke opwarmingseffecten te weeg te brengen. De blootstellinglimieten in Nederland zijn gebaseerd op stralingsintensiteiten die binnen 6 minuten maximaal 1 graden Celsius op warming geven, bij een zak water (niet op mensen zelf getest).
Omdat de stralingsintensiteit kwadratisch afneemt met de afstand, zijn alle zendmasten volkomen veilig, mits je maar niet te lang recht voor de mast gaat staan, (want dan heb je het over een vermogen vergelijkbaar met een magnetron) zeggen de wetenschappers bij de Gezondheidsraad.

Dat klinkt allemaal logisch. Dus wat is dan het probleem?

Meer dan opwarming alleen

Helaas blijkt dat er bij hoogfrequente straling meer gebeurt dan slechts het opwarmingseffect. Een heel simpel voorbeeld: Wanneer in een ziekenhuis bloedplasma uit de vrieskist in een magnetron, op een lage stand, opgewarmd wordt tot de benodigde 37 graden Celsius, gebeurt er iets raars. Zodra dit bloed toegediend wordt aan de patiënt, zal de patiënt snel daarna overlijden. Als het bloedplasma op een conventionele manier opgewarmd wordt, is er geen enkel probleem. Nog een voorbeeld: Wanneer iemand iets eet dat in de magnetron opgewarmd is, zullen er veel meer witte bloedlichaampjes (reactie van het immuunsysteem) in het bloed zichtbaar worden dan wanneer het in de oven opgewarmd zou zijn.

Er lijkt dus toch nog iets anders te gebeuren naast de opwarming. Omdat de wetenschappers niet snappen waarom er iets anders gebeurt, gaan ze er maar vanuit dat het meetfouten zijn of dat er een andere onvoorziene factor is die het verschil veroorzaakt. Het probleem is dus dat de wetenschappers geen mechanisme kunnen vinden dat het niet-thermische effect kan verklaren. En omdat ze dat mechanisme niet kennen, blijven ze de effecten ontkennen. Bij het TNO-Cofam onderzoek wordt bijvoorbeeld gezegd dat de effecten te verklaren zouden zijn door een of ander psychologisch verklaringsmodel. Feit is echter dat de mensen zich werkelijk anders voelden (bij 21 van de 23 vragen) wanneer de UMTS mast aan stond. Dit was het geval zonder dat die mensen zelf wisten of die mast aan of uit stond en of de mast een GSM- of een UMTS signaal uitzond. Het was een dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie die juist het psychologische aspect uitsluit bij onderzoeken.

Dan is er nog een interessant experiment, dat heel makkelijk reproduceerbaar is: Men neme twee schalen bevruchte kippeneieren. Boven de ene schaal hangen we een GSM telefoon die continu straalt. Boven de andere schaal (op enige afstand en afgeschermd van de straling) hangen we een GSM telefoon waar geen batterijen in zitten. Wat blijkt: Bij de eieren die bestraald werden, komen er slechts 25 kleine kuikentjes uit de eitjes en deze zijn zodanig mismaakt dat het gruwelijk te noemen is. Bij de eieren die niet bestraald werden, komen er 84 kleine kuikentjes uit de eitjes, waarvan alle in goede gezondheid. En nee, de eitjes zijn niet opgewarmd door de telefoon. Het verschil moet dus veroorzaakt zijn door het niet-thermische effect van de hoogfrequente elektromagnetische straling. De wetenschappers bij de Gezondheidsraad staan perplex: Hoe kan dit? Een psychologisch verklaringsmodel gaat hier moeilijk worden. Net als bij vele andere onderzoeken bij proefdieren.

Zo zijn er vele studies op te noemen die soortgelijke resultaten geven, maar de wetenschappers blijven verkondigen dat straling slechts een thermisch (opwarmend) effect heeft en geen niet-thermische effecten. De conclusie die getrokken zou moeten worden is dat de wetenschap de eigenschappen van straling nog niet goed in kaart gebracht heeft. Niet-ioniserende straling kan schijnbaar toch effecten geven die vergelijkbaar zijn met die van wel-ioniserende straling. Hoe dat kan en waarom kunnen ze even in het midden laten, maar dat het gebeurt, dat is niet meer te ontkennen!

Vanaf 1994 en in 2004 in extreme mate (met UMTS, DECT, C2000, Digitenne) wordt geheel Nederland in een gigantische sluier van elektromagnetische straling gehuld en de instantie die de gezondheid van de Nederlandse burgers zou moeten beschermen, blijft volhouden dat deze straling volkomen veilig is, omdat er van opwarming geen of nauwelijks sprake is bij zulke ‘’lage’’ zendsterkten. Er komen echter steeds meer signalen vanuit de bevolking en ook vanuit de hoek van de echte beschermers van de volksgezondheid: De artsen. In Duitsland hebben meer dan duizend artsen het Freiburger Appel (zie verderop op deze site) ondertekend waarin ze aangeven dat veel mensen werkelijk ziek worden van dit soort ‘’veilige’’ niet-ioniserende straling. Zij weten (nog) niet hoe dat precies in zijn werk gaat, maar ze stellen wel vast dat het gebeurt. Laten we hopen dat de Gezondheidsraad binnenkort ook wil erkennen dat de wetenschap nog niet in staat is om te verklaren waarom mensen ziek worden van dit soort straling, maar dat het dus wel gebeurt. Dan kunnen we eindelijk iets aan dit probleem gaan doen en op zoek gaan naar veilige alternatieven.

Veilige alternatieven, die zijn er zeker, maar die zullen pas ontwikkeld worden zodra de telecomindustrie door de overheid aangespoord wordt om die te zoeken. Op dit moment worden technologieën met slechts een oogmerk ontwikkeld: Zo goedkoop mogelijk! Ter indicatie: Een GSM telefoon kan vanaf 0,01 microwatt per vierkante meter al communiceren met de zendmast. Pas bij 0,1 uW/m2 beginnen de eerste biologische effecten zichtbaar te worden. In veel huizen in Nederland zijn al waarden tussen de 1.000 en de 20.000 gemeten en de Gezondheidsraad acht 20.000.000 microwatt per vierkante meter volkomen veilig, voor 24-uur-per-dag blootstelling voor zowel baby’s, kinderen, volwassenen als bejaarden.

Des te langer de overheid, de telecomproviders en de Gezondheidsraad de schadelijke effecten blijven ontkennen, des te belachelijker ze zich maken. Maandelijks komen er nieuwe studies bij en maandelijks merken meer mensen dat ze daadwerkelijk ziek worden van die zendmasten.

Eigenlijk zou niemand er ziek van kunnen worden volgens de wetenschap, maar toch gebeurd het. We kunnen het ook rustig afwachten tot de halve bevolking ziek is, maar misschien is het beter om nu in te grijpen en op zoek te gaan naar veilige alternatieven
(Bron www.stopumts.nl).

De rol van water

Met de wetenschap dat water in staat is frequenties op te slaan, is het niet moeilijk de conclusie te trekken dat elektromagnetische, niet-ioniserende, straling ernstige negatieve invloed heeft op de structuur van het water (fig. 10) en daarmee op ons lichaam dat voor 70% (!!!) uit water bestaat. Dit werd al eerder geïllustreerd met het voorbeeld van het gebruik van bloedplasma (bloed bestaat uiteraard voor een groot deel uit water) in ziekenhuizen (fig. 11).

Figuur 10 Gevitaliseerd water uit magnetron

Figuur 11: Met straling belast leidingwater vergeleken met menselijk bloed blootgesteld aan electromagnetische straling

Wanneer nu de oorspronkelijke structuur van water, zoals die zou moeten zijn (niet haaks), in ogenschouw wordt genomen, blijkt er wederom een zichtbaar verschil te zijn met de structuur van water (of bloed) blootgesteld aan elektromagnetische straling.

Zolang diegenen die het gevaar van elektromagnetische straling erkennen roependen in de woestijn blijven en de regering stil blijft zitten, zal de Aqua Aurora Vitaliser wat dat betreft een belangrijke rol in uw leven kunnen spelen. Zoals al eerder is beschreven is de Aqua Aurora Vitaliser namelijk in staat om de structuur van water terug te brengen naar haar oorspronkelijke vorm door de negatieve trillingen van stoffen en zoals nu is gebleken ook de negatieve trillingen van straling te neutraliseren. Maar zelfs wanneer elektromagnetische straling uitgebannen wordt (wat zeer onwaarschijnlijk is gezien de grote economische belangen die op het spel staan), zal de Aqua Aurora Vitaliser van groot nut blijven omdat ook zonder de negatieve invloed van straling water van een dergelijke kwaliteit erg moeilijk te vinden is.

Onze onderzoeken tonen aan dat water dat uit de kraan komt belast is met elektromagnetische straling. Op een schaal van 0 – 100, waarbij nul zeer belast is en honderd onbelast, scoort kraanwater gemiddeld 75. Wanneer dit water 1 minuut in de magnetron heeft gestaan loopt de score terug naar ± 20. Nadat ditzelfde water door de AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser is gegoten, loopt de score op naar maar liefst 100!! Op deze manier zien we dat de Vitaliser stralingsbelastingen volledig kan wissen.

Freiburger Appel

Mocht u nu nog niet overtuigd zijn van de negatieve effecten van elektromagnetische straling, dan is het wellicht goed om de bevindingen van het Freiburger Appel te lezen betreffende dit onderwerp. Hieronder vindt u dit Freiburger Appel, een initiatief van oktober 2002. Hierin luiden artsen de noodklok: De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling. Daar moet nu een einde aan komen. In eerste instantie is het ondertekend door zo’n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland. Sindsdien is het al door meer dan duizend artsen ondertekend. Tevens steunen ruim 30.000 mensen dit initiatief.

Hoe krankzinnig is het dat de intensiteit van de stralingsbelasting steeds verder toeneemt. Grote zorgen maken we ons over de invoering van 5G. het is misdadig om geen rekening te houden met de gezondheid van alles wat leeft op deze aarde. We kunnen ons er alleen maar tegen wapenen door ons zelf zoveel mogelijk te beschermen tegen deze invloeden.

Freiburger Appell, 9 oktober 2002

Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie. Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:

 • leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
 • bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
 • hartritmestoornissen
 • hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
 • hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
 • kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:

 • hoofdpijn en migraine
 • chronische vermoeidheid
 • innerlijke onrust
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • oorsuizingen
 • gevoeligheid voor infecties
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van:

 • installatie van een GSM antenne in de directe omgeving van de patiënt
 • intensief gebruik van een gsm toestel
 • aanschaf van een draadloze huistelefoon (DECT) in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar:

 • te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
 • te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reduceren of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
 • te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.

Op grond van onze dagelijkse ervaringen houden wij de sinds 1992 ingevoerde en ondertussen oppervlaktedekkende mobiele telefonie technologie en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT standaard voor een van de wezenlijkste veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risico van reeds bestaande chemische en milieu inwerkingen, belasten bovendien het immune afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegen-regulatiemechanismen tot stilstand brengen. In gevaar zijn in het bijzonder zwangere vrouwen, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.

Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, speciaal in kinder- en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een fundamenteel herstel van de zieke. Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.
Het is voor ons het begin van een zeer ernstig te nemen ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen bedreigd wordt. Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden.
Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen:

 • nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met interessen-onafhankelijke afweging van de risico’s speciaal vóór de inge bruikneming ervan en als direkt ingaande maatregelen een overgangsregeling
 • massieve reduktie van de grenswaarden, zendkapaciteiten en belastingen op een biolo gisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie gebieden
 • geen verdere uitbouw van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralenbelasting niet nog met een veelvoud toeneemt
 • inspraak van de bevolking en de gemeentes bij de bepaling van de plaatsen van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends hoort te zijn
 • voorlichting van de bevolking en specifiek de mobieltjes gebruiker over de gezondheidsrisiko’s van elektromagnetische velden en daardoor een bewustere om gang, mobielverbod voor kinderen en gebruiksbeperking voor tieners
 • verbod van mobieltjes en DECT telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen, analoog het rookverbod • mobieltjes- en mobielstralingsvrije zones analoog autovrije zones
 • herziening van de DECT standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel, de stralingsintensiteit te reduceren en op de werkelijke gebruikstijd te begrenzen alsmede de biologisch kritische pulsering te vermijden
 • industrie onafhankelijk onderzoek, rekening houdend met de rijkelijk aanwezige kritische onderzoeksresultaten en onze arts bevindingen

Aldus het Freiburger Appel… Dit alles in ogenschouw nemend is het aan u om de maximaal mogelijke beschermende maatregelen te treffen. Er zijn diverse producten op de markt waarmee we ons kunnen wapenen tegen deze gevaren.

Ten eerste de Aqua Aurora Vitaliser. Zoals eerder al is uitgelegd kan deze Vitaliser de stralingsinvloeden weer herstellen zodat de invloed hiervan op uw lichaam sterk verminderd wordt. Ten tweede is er de Aqua Aurora Orgonstraler. Straling vermindert de hoeveelheid negatieve ionen in de lucht. Hierdoor kunnen virussen e.d. meer vat op ons krijgen. Dit kan hersteld worden met de orgonstraler. Meer informatie hierover is te vinden elders op deze website (zie Lucht en Elektromagnetische Straling). Ten derde is het mogelijk om stralingbeschermende maatregelen in de omgeving van zendmasten te treffen. Het is mogelijk stralingswerende isolatiematerialen aan te brengen op daken waar zendmasten staan. Aqua Aurora heeft apparatuur waarmee het mogelijk is om straling leverende apparatuur te behandelen zodat de negatieve effecten van de straling op het lichaam verdwijnen. Straling in elektrische auto’s kan geneutraliseerd worden met de AA energetische plaat. Smartphones en tablets zijn eveneens te behandelen.

Enkele epidemiologische buitenlandse onderzoeken over zendmasten in de praktijk en effecten op langere termijn Aantal onderzoeken: 7

Aantal onderzoeken dat negatieve gezondheidseffecten aantoont: 7 (100%)
1. Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc. nabij zendmasten
2. Israël (2004): 4x meer kankergevallen nabij (<350m) zendmasten
3. Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen nabij (<400m) zendmasten
4. Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek nabij (<250m) zendmasten
5. Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten
6. Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek nabij (<300m) zendmasten
7. (Duitsland (2004*): Significante veranderingen in het bloedbeeld nabij zendmasten)
*gebaseerd op tussenresultaten

Overig onderzoek en artikelen over straling

In dit onderdeel vindt u een aantal artikelen die ingaan op onderzoeken betreffende Elektromagnetische velden en de effecten hiervan. Dit is ter aanvullingen op de informatie die elders in deze folder is gegeven betreffende dit onderwerp.

Het welles-nietes rond elektromagnetische straling

Het onderstaande artikel is van Wim Kersten, medewerker Vereniging Milieudefensie. Het bevat enkele voorbeelden die de effecten van elektromagnetische straling weergeven en beschrijft zoals de titel al zegt hoe o.a. overheden lokaal, nationaal en internationaal omgaan met dit vraagstuk. In een magnetronoven worden gerechten verwarmd door middel van microgolven, een vorm van elektromagnetische straling. De magnetron is bekleed met een fijnmazig metaalrooster (kooi van Faraday) om te voorkomen dat de straling naar buiten treedt. De elektromagnetische straling rond hoogspanningsleidingen is vergelijkbaar met die van de magnetron. Vier recente epidemiologische onderzoeken uit de periode 1993-1995 tonen aan hoe moeilijk de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling te traceren en te beoordelen zijn. Onderzoek in Californië leverde geen verband op tussen laagfrequente straling en hersentumoren of leukemie. Een Canadees onderzoek toont juist wel een positief verband aan. Een ander Amerikaans onderzoek slaat de kans op hersentumor hoog aan, en ziet geen relatie met leukemie. Terwijl uit een grootschalig Zweeds onderzoek juist de omgekeerde conclusies rollen: meer leukemiegevallen, en geen grotere kans op hersentumoren.

Alle deskundigen geven aan dat buiten 100 meter van een hoogspanningsleiding het effect op de gezondheid verwaarloosbaar is. De onenigheid gaat over het gebied binnen de 100 meter. De SEP (Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven), verantwoordelijk voor aanleg en beheer van de hoogspanningsverbindingen in Nederland, erkent het verschijnsel van elektromagnetische velden, maar stelt dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er nauwelijks effecten op de gezondheid van omwonenden zullen optreden. “Wel is gebleken, dat indien effecten van magnetische velden voor de gezondheid zouden optreden, het risico van schade aan de gezondheid als zeer gering dient te worden aangemerkt”, aldus het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening uit 1992. De SEP is meer bezorgd over storingen bij elektrische apparaten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims. Alleen om redenen van zakelijkheid en veiligheid (zoals kabelbreuk) hanteert de SEP afstandsnormen: op een strook van 25 tot 40 meter aan weerszijden van de leiding mag in principe geen bebouwing plaatsvinden. Niettemin zijn er gemeenten die toch bouwvergunningen verlenen, zoals Odijk.

Ik sprak in 2018 een biochemicus. Deze wetenschapper heeft zijn hele leven aan onderzoeken gewerkt. Zo bestudeerde hij 55 studies van medicijnen die door de farmacie werden ondersteund. Hiervan voldeden er zes (6) aan de standaard voor wetenschappelijk onderzoek. Zie ik hier een gelijkenis??

Eigen onderzoek liet het volgende zien. Situatie: twee woningen in Twello en twee in Apeldoorn, gelegen onder hoogspanningsleidingen. Op beide locaties was in één woning een  schelpkalkvitaliser aanwezig (al enige tijd voor de test geplaatst en gewoon betaald door de bewoner)  en in de andere woning niet. Bij testen van het water uit alle vier de huizen bleek dat het vitale water uit de woningen uitgerust met vitaliser, een score gaf van 100% (niet belastend dus) en water uit de andere twee huizen een score van 40% (zwaar belastend) liet zien.

Kinderspeelplaats

Door de Odijkse wijk Dalenoord loopt een hoogspanningsleiding met een sterkte van 150 kiloVolt. 69 Woningen staan binnen een afstand van 27,5 meter vanaf het hart van de hoogspanningsleiding; enige honderden huizen staan op minder dan 100 meter van de leiding. De onrust begon in 1994 toen bewoners constateerden dat er in de wijk erg veel mensen kanker hebben; in één straat heeft één op de twee woningen een geval van kanker gemeld. Na berichten in de plaatselijke pers meldden zich mensen uit Dalenoord met andere gezondheidsklachten en ongerustheid over gevallen van leukemie bij kinderen. De Zweedse onderzoekers Feychting en Ahlbom constateren in het hierboven genoemde onderzoek (onder 500.000 mensen) dat wonen binnen een straal van 50 meter van hoogspanningsleidingen bij kinderen de kans op leukemie verdubbelt. En in Odijk zwaaien de stroomkabels boven een kinderspeelplaats.

Half juni werd een Odijks onderzoek van de GGD Zuid- Oost Utrecht openbaar. De conclusies, op basis van literatuuronderzoek en veld-onderzoek in Odijk, zijn uiterst geruststellend: de kankerincidentie in (heel) Odijk wijkt niet significant af in vergelijking met de gehele regio Midden-Nederland. Wel is het aantal gevallen van kinderleukemie hoger dan normaal, maar het is onzeker of dit een significante afwijking is omdat de groep te klein is om dit te toetsen. Verder ligt volgens de GGD de ‘berekende elektromagnetische veldsterkte’ ook in de woningen onder de hoogspanningslijn binnen de grenswaarden die de SEP en KEMA hanteren. Deze grenswaarden zijn afgeleid van internationale normen. “Niets aan de hand in Dalenoord”, meldde het Bunniks Nieuws op 3 juli.

Toch lijkt het erop dat de Odijkse onrust gevolgen zal hebben. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik, waar Odijk onder valt, heeft onlangs besloten dat de hoogspanningsleiding verplaatst zal worden, met een grote boog om de woonwijk heen. Medio 1997 zullen de bewoners van Dalenoord van een permanente elektrostress verlost zijn.

Libido

Er is meer dan alleen de 4000 kilometer hoogspanningsleiding. Radio- en televisiezenders, richtantennes, kortegolfzenders en radarinstallaties vullen de ether met hoogfrequente golven; mobiele telefoonverbindingen en spoorwegleidingen doorkruisen het land; en binnenshuis zijn er de elektriciteitsleidingen, stopcontacten, lampen en apparaten. Dit alles bij elkaar zorgt voor een ingewikkelde en krachtige elektromagnetische omgeving die sterker is dan de natuurlijke elektromagnetische omgeving als gevolg van aardmagnetisme en bliksem. De cumulatie van deze effecten wordt elektrosmog genoemd. De recente opwinding over zaktelefoons die een magnetron-effect veroorzaken en ‘de hersens aan de kook brengen’ heeft de telefoon-industrie aan het denken gezet: er wordt gewerkt aan zaktelefoons met fiber-omhulling om de uitwendige straling te beperken.

In de jaren zestig ontdekten Russische artsen dat werknemers in transformatorstations veelvuldig last hadden van hoofdpijn, vermoeidheid en afnemend libido. De Sovjet-autoriteiten namen het zekere voor het onzekere en stelden zeer strenge drempelwaarden op. Transformatorstations worden in de voormalige Sovjet-Unie honderd keer beter geïsoleerd dan in West-Europa. Amerika kent meer recent een vergelijkbaar geval, met grote gevolgen. Robert Strom werkte als ingenieur bij Boeing en voerde in de jaren tachtig onderzoek uit om de superraket MX (Star Wars) te beschermen tegen elektromagnetische pulsen. Drie jaar lang stond hij bloot aan hoge doses elektromagnetische straling. Strom kreeg leukemie en eiste smartegeld van Boeing. In 1990 wees de rechtbank zijn claim af. Maar Boeing betaalde op eigen houtje toch een half miljoen dollar. Sindsdien regent het claims in de VS. Lassers, kabelleggers, werknemers in elektriciteitscentrales, elektromonteurs en metrobestuurders lijken vaker kanker te krijgen dan de gemiddelde collega op kantoor.

Kankerspecialist David Thomas van het National Cancer Institute uit Seattle is ervan overtuigd dat deze beroepsgroepen een dubbel risico lopen. Het debat heeft al tot maatregelen geleid. Computergigant IBM ontwikkelde een stralingsvrij beeldscherm voor personal computers om alle risico’s uit te sluiten, en de eerste elektrische dekens met gegarandeerd minimaal magneetveld zijn inmiddels verkrijgbaar. Amerikaanse elektriciteitsmaatschappijen overwegen verplaatsing van hoogspanningsleidingen in en bij woongebieden. De waarde van grond en huizen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen daalt omdat potentiële kopers beter opletten en geen risico willen lopen. Er wordt steeds vaker het ALARA-principe gehanteerd: as low as reasonable achievable, dat wil zeggen dat de stralingsbelasting in en bij woongebieden, speelterreinen en kantoren zo laag mogelijk moet zijn als redelijkerwijs haalbaar.

Ondergronds

De Nederlandse overheid acht gezondheidseffecten niet bewezen en stelde in de Nota Omgaan met Risico’s (uit 1989) dat hoogspanningsleidingen geen gezondheidsrisico’s opleveren. De Gezondheidsraad, die de overheid adviseert, stelt in haar advies ‘Extreem laagfrequente elektromagnetische velden en gezondheid’ (1992) dat een duidelijke samenhang tussen hoogspanningsleidingen en gezondheidsrisico’s niet kan worden aangetoond. Zij baseerde zich op literatuuronderzoek. Maar beide standpunten zijn nogal gedateerd en in het licht van recent onderzoek aan herziening toe. Er is geen zekerheid over schadelijkheid maar om aan alle twijfels een einde te maken zou vanuit het voorzorgsprincipe een bebouwingsvrije zone in aanmerking genomen kunnen worden. Het probleem hiermee in Nederland is dat steeds meer functies elkaar gaan verdringen of uitsluiten. Zeker in het licht van de bijna een miljoen nieuwe woningen die de komende 20 à 30 jaar gepland staan.

Er is ook een radicalere oplossing: hoogspanningsleidingen van 150 KV kunnen ook ondergronds aangelegd worden, mits goed geaard en in een kunststof behuizing. De kosten bedragen ongeveer een kwart miljoen gulden per kilometer. Voor dat geld wordt het elektrische veld geheel geëlimineerd. Een andere mogelijkheid is aanleg in oliedrukleidingen, maar dat is nog duurder. De klassieke bovengrondse methode, met kabels aan masten, is het goedkoopst, maar om genoemde redenen waarschijnlijk niet de meest gezonde.

Magnetron als voedingskiller

Een voorbeeld van een apparaat dat tegenwoordig in bijna elk huishouden gevonden kan worden is de magnetron. Hieronder vind u een kort overzicht van onderzoek dat is gedaan naar de gevolgen van de straling van magnetrons. Magnetronstraling leidt er duidelijk toe dat talrijke voedingsbestanddelen als eiwitten en glucose op een onnatuurlijke manier uiteenvallen. De vitaliteitenergie van de geteste voedingsmiddelen nam met 60 tot 90 procent af. In melk en graan ontstonden nieuwe kankerverwekkende verbindingen, in andere plantaardige producten een toename van vrije radicalen. De chemische veranderingen in de voeding veroorzaakte bij de proefpersonen moeilijkheden met de spijsvertering, functiestoornissen in het lymfesysteem en een toename van kankercellen in het bloedserum. Dit verband werd al aangetoond in 1973 met dierproeven in de USA.

Links: Apeldoorns kraanwater  Midden: gevitaliseerd kraanwater Rechts: water uit de magnetron, opnieuw gevitaliseerd

Onder druk van het westerse bedrijfsleven werd een Russisch verbod op magnetron gebruik weer opgeheven. De Zwitserse bioloog Hans U. Hertel en Berhard H. Blanc van de ETH in Lausanne hadden in 1991 in een vergelijkende studie bij hun proefpersonen na het genot van eten uit de magnetron veranderingen in het bloedbeeld geconstateerd “die lijken te wijzen op het beginstadium van een pathologisch proces zoals het zich laat zien bij het ontstaan van kanker.” Intussen zijn er wereldwijd zeer veel onderzoeksresultaten die de scepsis tegenover magnetronovens bevestigen.

De biophotonen-onderzoeker Fritz.Albert Popp daarentegen (hij onderzoekt ook ons vitale water) zou globale berekeningen willen vermijden, want het hangt er vanaf hoe men de magnetron gebruikt en waarvoor. “In geen geval met de magnetron ontdooien” raadt Popp aan, omdat daarbij de cellen vernietigd worden. Naar onze maatstaf lijdt de kwaliteit daar aanzienlijk onder”. Terwijl Popp voor het verhitten van vleesproducten nadrukkelijk waarschuwt, zouden de negatieve veranderingen in plantaardige materiaal “niet zo dramatisch” zijn. Wat dat ook betekenen mag.

Hoe slecht de invloed van magnetrons op water is, is bekend. Gevitaliseerd water via de Aqua Aurora Vitaliser blijkt hiertegen echter bestand. (zie bovenstaande foto’s)

Gegevens auteur: Dr.Reinhard Munzert

Het mogelijke verband tussen BSE en elektromagnetische straling

Het volgende onderwerp heeft net zo goed betrekking op mensen met bijv. een groeistoornis, en nog veel meer onverklaarbare gezondheidsproblemen. Het is inmiddels bekend in de wetenschap dat niet de infectie door een nieuw, nog niet eerder gezien, virus de ziekte BSE (gekke koeienziekte) veroorzaakt, maar dat het veranderingen van in het organisme aanwezige onschadelijke eiwitmoleculen zijn die de wijzigingen veroorzaken in de in ieder organisme aanwezige prionen. Deze raken vanuit hun toestand van onschadelijke coëxistenties in een fase van sterk pathogene ziekteverwekkers. Naar aanleiding van dit belangrijke resultaat in het prionenonderzoek is in 1998 de Nobelprijs uitgereikt. Wilt u hier meer over weten klik dan hier.

Wanneer men als wetenschapper met het oog op deze gegevens de openbare discussie over “BSE in rundvlees” volgt, in het bijzonder de toespitsing van dit thema in het laatste kwartaal van 2000, doemen enkele dringende vragen op die wijzen op een mogelijk belangrijk wetenschapstheoretisch en economisch-politiek verband:

 1. Waarom wordt voor de bevolking telkens het beeld van ”killervirus” staande gehouden, als dat het via infectie het rund en de mens kan bereiken?
 2. Waarom wordt nergens de vraag naar de veroorzaker van veranderingen in
  eiwitmoleculen gesteld?
 3. Waarom concentreren politieke maatregelen en wetenschappelijke probleemstellingen en daarbij ook het openbare standpunt zich op een obsessieve wijze puur en alleen op diermeel besmet voer?
 4. Waarom is bij alle openbare discussies het gezonde verstand blijkbaar uitgeschakeld, terwijl toch de vraag naar de oorzaak van factoren gesteld zou moeten worden?
 5. Waarom worden de resultaten van het prionen-onderzoek stelselmatig vermeden in de openbare discussies?

Er zijn acht wetenschappelijke feiten, waaruit blijkt, totdat het tegendeel is bewezen, dat er op zijn minst een directe, aanwijsbare factor bestaat m.b.t. het verband tussen BSE en de techniek die gebruikt wordt voor mobiele telefonie:

 1. BSE ontstaat door draaiende impulsen op gezonde moleculen, en niet door infectie met nieuwe virussen
  Door het prionen-onderzoek kan nader omschreven worden dat het veranderingen van de in het organisme aanwezige onschadelijke eiwitmoleculen zijn, die de pathogene werking van prionen bewerkstelligen en niet het binnendringen van een nieuw virus. Waar bijvoorbeeld aanvankelijk de zijtak van een molecuul zich rechts van de molecuul-stam bevindt, is slechts een kleine draaiende impuls die de zijtak naar links knakt, voldoende om door een prion een ziekte te laten veroorzaken.Op moleculair niveau zijn daarvoor slechts extreem kleine impulsen nodig, die anders niet in werking konden treden als hun effect op levende wezens niet ontplooid kunnen worden. Deze impulsen zorgen voor een enorme verandering in de vertakkingen en hebben een groot effect op het functioneren.
 2. Virussen kunnen een ziekte verwekken wanneer hun moleculaire vorm wordt getroffen door elektromagnetische impulsen:
  Sterische (sterisch = betrekking hebbend op de rangschikking van de atomen in de ruimte) moleculaire configuraties zijn de aan de biochemische bouwstenen eigen ruimtelijke posities van het molecuul in de ruimte. Dit betekent dat de werking van een lichaamsstof afhangt van de hoek positie en de draairichting van het ene atoom naar de andere en van de ene moleculaire groep naar de andere. De biochemische componenten van moleculen zoals van bijvoorbeeld gelatine (-C-C-N-C-C-N-C-C-N-C-C-) kunnen in de ene of de andere richting verstrengeld zijn, met deze of met die hoek; de chemische samenstelling verandert niet, maar de werking van het molecuul in het lichaam kan zeer verschillend zijn. Ook een breuk in het chromosoom, een bekend biologisch effect van a-thermische elektromagnetische velden, heeft haar oorzaak waarschijnlijk in de beschreven modificatie van de sterische moleculaire configuratie.
 3. Weerstand tegen BSE gebaseerd op niet verstoorde zwakke elektromagnetische velden van natuurlijke oorsprong
  Vanderwaalskrachten (naar de Nederlander Johannes Diderik v.d. Waals) is de term voor extreem zwakke elektromagnetische velden. Ze bewerkstelligen bij levend organisme de instandhouding van de door de natuur gegeven sterische moleculaire configuratie. Fysiologische sterische moleculaire configuraties worden door lichaamseigen elektromagnetische en aantrekkings-krachten en door stuur-impulsen uit natuurlijke bronnen instandgehouden, die zich op het moleculaire niveau als Vanderwaals-krachten manifesteren. De bronnen van deze natuurlijke elektromagnetische velden zijn wissel-werkings velden van aardse en kosmische krachtvelden, zgn. Schumann-golven, geomagnetische golven, solar golven, en micro-onweer, net als andere zoals invloeden door klimaats verandering. De aantrekkingskracht van deze velden is zo klein en overwegend in het a-thermische bereik, dat klaarblijkelijk zelfs nog gedachte-impulsen in staat zijn om immunologische sterische moleculaire configuraties te veranderen.
 4. Elektromagnetische impulsen bewerkstelligen moleculaire bouwsteen-veranderingen met lasereffect
  Fractalen (zijn bij vergroting gelijkvorming aan het geheel.) Anders gezegd: Fractalen zijn kleine bouwstenen die de structuur van het geheel in zich hebben. De natuur en de bouw van het menselijke lichaam zijn veelal fractaal georganiseerd. Voorbeelden in de natuur zijn varens, bomen, sneeuwvlokken, kristalvormen, landschapstructuren en wat betreft het lichaam het reticulair-endotheliaal systeem RES, de vaatvertakking in de nieren, de corona-arteriën, de histologische opbouw van veel weefsels, de hersenvaten, en nog veel meer. Zo wordt de schitterende en niet te bevatten verscheidenheid van dat wat wij leven noemen d.m.v. een gevarieerde compositie van de eenvoudige bouwstenen en door de wisselwerking tussen georganiseerde en chaotische principes gegarandeerd. Fractale gelijkvormigheden komen we ook weer tegen in de symtomatiële en morfologie van unieke mensen. Microscopische modificaties van een fractaal in georganiseerde systemen door de ogenschijnlijk geringste prikkeling bewerkstelligen belangrijke macroscopische vorm- en functie veranderingen van het geheel.Een minimale natuurkundige impuls kan voldoende zijn om bijv. de hoekstand van een fractaal te veranderen, en zo’n vanuit grofstoffelijke visie als irrelevant lijkende impuls is dan voldoende om zich met groot effect op macroscopisch niveau als een serieuze verandering van het geheel te laten zien. Samenhang in het biologisch systeem, daar onder verstaat men de gelijkgerichtheid van een impuls, wat ook ten grondslag ligt aan het laserprincipe, waarbij een lage prikkel een groot effect veroorzaakt, berust op een fase-koppeling van fractale resonatoren. Vandaar dus, omdat zeer veel fijne structuren meteen op invloed van buiten reageren, kunnen dan ook minimale prikkels een catastrofale uitwerking op het systeem hebben. Dit fenomeen is bekend geworden als het voorbeeld van de synchrone soldatenpas op een brug, met het gevolg dat die gelijkgeschakelde impulsen leiden tot het instorten van de brug.
  Dit wordt zichtbaar in vitaal Aqua Aurora water.
 5. Verlies aan flexibiliteit vermindert de compensatie
  De omvang van de molecuul-complexen bepaalt de bio-compatibiliteit en de metabolische flexibiliteit. De marge tussen flexibiliteit en stijfheid is in het biologische systeem tegelijk de dipool tussen optimale functie reserves enerzijds en de teloorgang van de compensatoire regulatie anderzijds. Hoeveel H²O-moleculen in water zich bijv. aan grotere of kleinere complexen binden bepaalt in het lichaam of (gevaarlijke) aantrekkingskrachten ontwikkeld worden en fysiologische funties correct verlopen of niet. Deze beslissen over de colloïdale balans tussen wel en niet opgelost, en aldus de relatie van vloeibare en vaste fasen van een oplosmiddel.
  De vitaliser stuurt hierin zeer positief.
 6. Elektromagnetisch ingrijpen in de vorm en in molecuul-complexen verandert het hersen-milieu.
  De eigenschap van colloïden en de werking van daarin aanwezige chemische stoffen wordt beslissend bepaald door de juiste grootte van molecuul-complexen. Stress en vrije radicalen veroorzaken conglomeraties van kleine bouw-elementen. De wisselwerking tussen inwendige stuur-impulsen van het biologisch systeem en externe signalen met gelijke prikkels – daarmee ook het blootstellen aan de techniek van de mobiele telefonie – veroorzaakt stress en beperkt vervolgens a-specifiek het compensatie-vermogen van het systeem, zowel voor lichaamseigen intermediaire stofwisselings producten als ook voor voedings-en gifbelasting van buitenaf. De interne structuur en functies van het glasachtige lichaam van het oog, middenoor, kraakbeen en tussenwervelschijf, in peesschede, bekleding van vaatwanden, in ruggemerg en hersenvloeistof, in bloed en veel andere inwendige lichaamsdelen staan hierbij in direct verband met de grootte en de sterische configuratie van molecuul-complexen en met de colloïdale balans van het eventuele middel (vitaliser!)
 7. Elektromagnetische velden in de fokkerijIn de huidige fokkerijen wordt grote waarde gehecht aan het alles er uithalen wat er in zit bij de vleesproductie, en tegelijkertijd besparen op voer dat geen direct voordeel oplevert. Voor dit doel zijn koeien (en waarschijnlijk ook andere slachtdieren) voorzien van een zender om de hals of in de oorschelp. Middels deze sensoren herkent de voerbak dan welke koe er voor staat en hoeveel voer deze nog mag krijgen. De voerbak is eveneens d.m.v. elektronische sensoren met de silo verbonden, zodat een afgepaste hoeveelheid voer, gerelateerd aan het profijtbeginsel, erin gedeponeerd kan worden. Deze hele specifiek moderne veehouderij veronderstelt een hoge mate aan “contaminatie” van de dieren door elektromagnetische velden, en deze blootstelling vindt voortdurend plaats. Daarenboven worden koeien in bijzondere elektromagnetische velden gezet, die bij de omheining gebruikt worden. Ten derde is het de groeiende intensiteit en bandbreedte van laagfrequent gepulseerde hoogfrequenties die door zendmasten voor mobieltjes wordt afgegeven, die het mozaïek van elektromagnetische velden rondom de dieren compleet maken. De verschillende op de dieren inwerkende elektromagnetische velden kunnen zich in hun biologische werking wederzijds versterken, in het bijzonder wat betreft de prikkelimpulsen die veranderingen geven aan de sterische molecuul-configuraties. Een versterkt effect is niet als zuivere optelsom te berekenen, maar als wiskundige macht te bezien. Samen met chemische gifstoffen, als ook met kadavermeel in het voer, kunnen ze minstens met gelijke waarschijnlijkheid synergetisch werken, waarmee een effect kan uitblijven. Verschillende synergetische prikkelingen in het biologische systeem veroorzaken met elkaar geheel nieuwe reactiepatronen die vanuit zichzelf niet door een prikkeling alleen veroorzaakt zouden kunnen worden.
 8. Elektromagnetische velden zijn een poort voor chemisch gif in de hersenen
  Gepulste elektromagnetische hoogfrequente velden verminderen de barrièrefunctie van de cerebrale bloedbarrière; ze verhogen daarmee de toegankelijkheid voor zenuwbeschadigende eiwitlichaampjes in de zenuwstructuren. Deze ook als ”Paard van Troye-effect” gekenschetste pathologisch verhoogde toegankelijkheid van de vocht-barrière voor cerebraal-toxische proteïne hangt niet af van de duur der blootstelling, doch is het effect er direct. Wanneer aldus virussen in het veevoer aanwezig zijn is het aandeel van elektromagnetischevelden er om de toegang tot de zenuwstructuren te begunstigen. Elektromagnetische velden en BSE-prionen werken synergetisch.
  De ontwikkeling van nieuwe methoden om virussen aan te tonen is zeker onvoldoende, als ze al niet als principieel verkeerd opgezet moet worden aangemerkt. De politieke strategie veestapels radicaal te ruimen indien een BSE geval zich voordoet en enkele regio’s voor de handel af te sluiten is wetenschappelijk gezien onbeholpen. Een logische consequentie zou zijn om de elektromagnetische belasting van de omgeving te verlagen in plaats van verder uit te breiden, en de omstandigheden op de fokkerijen en daarnaast ook de voedingsgewoonten van de mens ingrijpend te veranderen. De tot op heden officiële reacties op de BSE-crisis lijken op een Boerenorganisatie die constateert dat in toenemende mate velden met geknakte aren voorkomen. Direct laat men alle geknakte halmen eruit trekken, daarna wordt bij toekomstige aantasting van de aren de betreffende omgeving van de halmen gemaaid. Later wordt het hele veld verbrand waarop weer geknakte halmen worden gezien en tenslotte worden hele landstreken voor de markt vernietigd. De geknakte halmen worden nauwkeurig op zieke halmproteïnen onderzocht, maar niemand test of het misschien bijzondere klimatologische omstandigheden of stormen zijn, die aanvankelijk bij weinig, maar geleidelijk bij steeds meer halmen zich voordoen.Ook betreft het fenomeen vervolgens maar één graansoort, later valt op dat het zich naar andere soorten uitbreidt, en desondanks worden alleen de plantenwortels onderzocht en wordt geprobeerd een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat in een vroeg stadium de opname van het ”knakproteïne” door de haarwortels moet signaleren. Dat het wisselwerkingen van klimatologische factoren met de bodemconditie en de overbemesting van planten zijn, schijnt voor onderzoekers en de Boerenorganisatie irrelevant te zijn. Ja, men kenschetst deze gedachte zelfs als amateuristisch. Totdat het tegendeel bewezen is, is er geen aanleiding om aan de ernst van een mogelijke samenhang tussen BSE en EMV te twijfelen, en wanneer men wetenschappelijk de zaak beschouwt, in plaats van geloofsartikelen te herhalen, moeten de volgende vragen waarschijnlijk met ja worden beantwoord:• Werken elektromagnetische velden uit technische bron als factor voor het veroorzaken van de verandering aan onschadelijke eiwitmoleculen, zodat deze van karakter veranderen naar zeer besmettelijke en neuro-destructieve virussen?
  • Zijn elektromagnetische velden (EMV) vervolgens als eigenlijke oorzaak van de BSE-epidemie vast te stellen?
  • Blijft het verband tussen EMV en BSE nog onbenoemd, terwijl men de verontwaardiging van de bevolking nog niet weet te sussen?
  • Is een radicale verandering van de omstandigheden binnen de veehouderij en tevens ook verandering in de voedingsgewoonte van de mens noodzakelijk om het BSE-probleem op te kunnen lossen?
  • Is anders een geleidelijke gewenning van de bevolking te verwachten aan de toename van degeneratieve hersenziektes, zoals het de laatste 20 jaar ook bij kankergevallen te zien is?
  • Zijn onderzoekswetenschappers en verantwoordelijke politici bekend met de co-factoriële samenhang tussen EMVen BSE?
  • Houden publieke opinievormers, tegen beter weten in, vast aan de hardnekkige versie van besmet voer als enige oorzaak van BSE?
  Als vegetariër zou mij alleen al het argument van mega-fokkerijen, krachtvoer, en voer vermengd met kadavermeel aan planteneters, deze hele waanzinnige productie een gepaste gelegenheid moeten zijn om tegen deze massale destructie stelling te nemen. Maar aan de hand van bovenvermelde opsomming van fysiologische en epidemiologische omstandigheden is het duidelijk gemaakt om niet langer de irrationele veronderstelling te volgen van het BSE-probleem door vermengd voer als enige oorzaak, maar de consequenties aan te gaan, die gevolg geven aan de kennis die men heeft, zowel in wetenschappelijk onderzoek als ook in openbare discussies en bij politieke, alsmede administratieve beleidsdragers.
  Want wat vandaag met de gezondheid van dieren aan de hand is, gebeurt morgen de mens. Deze zin is tot nog toe altijd uitgekomen. Het is hoogstwaarschijnlijk dat zich binnen de BSE-crisis slechts de top van een uit de synergetische wisselwerking tussen kunstmatige elektromagnetische velden en chemisch-toxische belastingen bestaande ijsberg zichtbaar is, waarvan de omvang de komende decennia door de toename van nieuwe degeneratieve ziekten van de hersenen en het zenuwstelsel steeds duidelijker zal worden herkend. Omdat ook nu nog wetenschappers en politici over de duidelijke waarschuwings-signalen er het zwijgen toe doen, is er haast bij beantwoording van de hierboven gestelde vragen.Auteur: Dr.med.Karl-Heinz Braun-von Gladiss

Het is duidelijk wat goed vitaal water als drinkwater voor het vee zou kunnen betekenen als men de voorgaande artikelen serieus bestudeerd heeft.

De kracht van water

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie. Lees meer >

Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Lees meer >

Belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos. Lees meer >

Water en elektromagnetische straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Lees meer >

Lucht en elektromagnetische straling

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt. Lees meer >

En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er veel werk verzet dient te worden.

En… de tijd dringt! Lees meer >

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up