Het belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos.

Fruit of groente geteeld met een Aqua Aurora Vitaliser is veel beter voor uw gezondheid. De Aqua Aurora Vitaliser zorgt ervoor dat anorganische minerale stoffen, die van nature in leiding- en bronwater zitten, colloïdaal worden gemaakt. Dit betekent dat deze minerale stoffen van structuur zijn veranderd in minuscule stofdeeltjes en zich niet kunnen vastzetten in bindweefsel, maar wel in het stofwisselingsproces worden opgenomen. De Aqua Aurora Vitaliser kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van mens en dier.

Naast het feit dat de smaak vaak gewoonweg beter is, versterkt de Aqua Aurora Vitaliser dus ook de werking van mineralen en vitaminen die zich bevinden in groente -en fruitsoorten. Daarom is het van groot belang om bijvoorbeeld hoogvitale groente te eten geteeld met de Aqua Aurora Vitaliser. Toprestaurants hebben deze eigenschappen ontdekt. Zo wordt bij drie sterren restaurant ‘De Librije’ in Zwolle deze groente geserveerd. Deze groente bevat alle mineralen en sporenelementen in de juiste natuurlijke balans, in tegenstelling tot kunstmatig geteelde groente. Ook restaurant ‘De Kas’ in Amsterdam werkt al jaren met de vitaliser van Aqua Aurora.

Goede voeding en het belang van natuurlijke mineralen en sporenelementen
Zoals u kunt zien in de deze tabel is het aantal mineralen en vitaminen in onze voeding de afgelopen jaren dramatisch gedaald. Er is geen hoogstaand wetenschappelijk brein nodig om te concluderen dat dit gegeven weinig goeds betekend voor onze gezondheid. Deze tabel geeft dus goed het belang weer dat groenten en fruit zoveel mogelijk op een biologische manier geteeld moeten worden, het liefst met water gevitaliseerd met Aqua Aurora Vitaliser.

In de loop der jaren hebben we veel resultaten van de AA OB Massa Schelpkalkvitaliser kunnen waarnemen. Het is logisch dat de effecten van de schelpkalk hieraan ten grondslag liggen. Met het vitaliseren van pootgoed en zaden zagen we de voedingswaarde en de productie stijgen. Bij graszaad steeg het eiwitgehalte, evenals bij wintertarwe. Bij b.v. aardappelen, wortels, uien, boontjes waren de opbrengsten hoger. Bij mais bleek de kiemkracht spectaculair toe te nemen. Bij onderzoek naar de werking op ons lichaam van deze vitale producten zagen we steeds dat de disfunctie verdween en onze organen beter functioneerden.
Het volgende artikel benadrukt het bovenstaande. (bron; theorganiccentre.ie)

‘30 procent meer antioxidanten in biologische producten’

Volgens een Amerikaans onderzoek hebben biologische landbouwmethoden de potentie om het gemiddelde gehalte aan antioxidanten te verhogen, vooral in verse producten. Het gehalte aan antioxidanten in biologische producten is zo’n 30 procent hoger dan gangbare producten die onder dezelfde omstandigheden zijn geteeld, aldus het rapport Elevating Antioxidant Levels Through Organic Farming and Food Processing van The Organic Center for Education and Promotion.

In het rapport worden vijftien kwantitatieve onderzoeken naar antioxidanten in biologische en gangbare groenten en fruit besproken. In dertien van de vijftien gevallen bevatten de biologische producten meer antioxidanten. Gemiddeld bevatten de biologische producten een derde meer antioxidanten en/of fenolen dan gangbare groenten en fruit. Het gebruik van vaste mest, bodembedekkers en langzaam vrijkomende stikstof in de biologische landbouw kan het gehalte van antioxidanten en polyfenolen in biologische producten verhogen, aldus het onderzoek. Deze onderzoeken waren o.a. de aanleiding voor Aqua Aurora om een energetische bodemverbeteraar te ontwikkelen voor de biologische land- en tuinbouw. Dit werd de AA Zeeschelpenmix 0-4 vitaal. Dit op zeeschelpenkalk en silicium gebaseerde product is SKAL gecertificeerd voor de biologische landbouw. Het wordt gewassen met gevitaliseerd schelpkalkwater , waarna het gehele product energetisch geladen wordt met schelpkalkenergie.   Wanneer groenten en fruit bij een optimale rijpheid worden geoogst en in onbewerkte vorm gegeten, zonder het verwijderen van de schil, zal inname van antioxidanten hoger zijn, zegt onderzoeker Charles Benbrook. De buitenkant van groenten en fruit bevat over het algemeen de hoogste concentratie antioxidanten. Consumenten schillen gangbare groenten en fruit vaak uit angst voor resten bestrijdingsmiddelen.

De verschillen in verwerking van biologische en gangbare producten hebben ook invloed op het gehalte aan antioxidanten. Zo zorgen hoge temperaturen en hogedruk voor een daling van het antioxidantengehalte. Verwerkers van biologische producten gebruiken vaak lagedruk en koude persingsmethoden bij de productie van sappen en oliën. Dit resulteert volgens het Amerikaanse onderzoek in producten met meer smaak en meer voedingsstoffen, waaronder antioxidanten.

Door hoogvitaal water toe te passen waar ook bijvoorbeeld de trillingsfrequenties van citroenzuur aan toegevoegd is kan de houdbaarheid van groente en fruit toenemen. De Aqua Aurora Vitaliser kan ook hier een belangrijke rol vervullen.

Goede voeding en het belang van natuurlijke mineralen en sporenelementen

Rode bieten

Om u nog wat verder te informeren over gezonde voeding, bespreken wij hier de rode biet (bron; Het Alternatief Medisch Handboek, paradijsvogel.nl). Zoals zal blijken beschikt de rode biet over bijna alle mineralen en vitaminen die een mens nodig heeft in zijn dagelijkse voeding. Ook hier geldt weer dat wanneer deze groenten op een biologische manier met de Aqua Aurora Vitaliser geteeld worden de concentratie van deze mineralen en vitaminen vele male groter is dan bij kunstmatige teelt.  Biologisch geteelde bieten waarbij het pootgoed niet behandeld werd met de schelpkalkvitaliser scoorden ± 80%. Bij het met de vitaliser behandelde pootgoed van de bieten was de score 100%. Metingen gedaan met EFD methode.

                 

Foto links: bietjes met vitaliser.     Foto rechts: bietjes zonder vitaliser.

Omdat rode bieten in de biologische kankerbehandeling altijd vermeld worden als natuurlijk medicament, is het hier de plaats de rode biet eens nader onder de loep te nemen. Rode bieten staan erom bekend dat ze het immuunstelsel stimuleren en kankerbestrijdende stoffen bevatten. Laten we in de eerste plaats eens kijken naar de rode kleur van de biet, welke kleurstof men anthocyaan noemt. Ook bij de blauwe druiven bijvoorbeeld is dezelfde blauwe kleurstof aanwezig en ook deze vrucht wordt aanbevolen bij de natuurlijke behandeling van kanker. Over het algemeen kan men dus ook zeggen dat vruchten met rode, violette en blauwe kleurstoffen anthocyaanhoudend zijn. Let hier eens op bij uw voedselkeuze. De rode kleurstof bevordert in ieder geval de celademhaling en celstofwisseling. Het is bekend dat kankercellen zich vooral kunnen ontwikkelen in een zuurstofarm milieu, dus draagt de biet ertoe bij dat de kankercel met meer zuurstof wordt omgeven. In dit kader gezien kan het ademen door een minivitaliser bijdragen aan stijging van het zuurstofgehalte in het bloed. Dit is zowel vastgesteld met EFD metingen, als met een simpele saturatiemeter. Ook is empirisch vastgesteld dat het regelmatige drinken van bietensap bij leukemie het bloed verbetert. Vermeldenswaard is misschien nog dat de rode anthocyaan kleurstof in de verschillende vruchten vaak nog wordt versterkt na de eerste nachtvorst. Verder zegt men dat de anthocyanen een natuurlijke bescherming geven bij hart- en vaatziekten, de “slechte” vormen van cholesterol bestrijden en meehelpen bij nachtblindheid (denk hierbij ook aan bosbessen).

Men onderscheidt twee soorten cholesterol, de goede en de slechte: De lagedichtheid-lipoproteïnen oftewel LDL brengen het cholesterol naar de weefsels en dit LDL-cholesterol zet zich gemakkelijk af in de vaatwanden, waardoor het bijvoorbeeld aderverkalking bevordert. Dit LDL noemt men dan ook de slechte cholesterol. De hogedichtheid-lipoproteïnen oftewel HDL genaamd verwijderen juist het cholesterol uit de bloedvaatwand en voeren het dan af naar de lever, alwaar het wordt afgebroken.

We gaan door met de rode biet en zijn inhoudsstoffen:

Kalium

 • helpt de chemische balans van het lichaam te bewaren.
 • is betrokken bij de regulering van de hartslag
 • reguleert de bloeddruk
 • is belangrijk voor de regulering van de vochthuishouding en werkt samen met natrium
 • heeft een gunstig effect op de zenuwfunctie (overdracht zenuwimpulsen, spierbewegingen)
 • is ook betrokken bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel
 • helpt mee het zuur/base-evenwicht te reguleren
 • bevordert de verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam door stimulering van de nieren

Een kaliumtekort komt in normale omstandigheden eigenlijk niet voor. Alleen bij mensen die plaspillen gebruiken, overmatig laxeermiddelen gebruiken, ernstige diarree hebben of hevig moeten braken kan het voorkomen. Bij sporters zou een kaliumtekort vermoeidheid en spierkrampen kunnen geven, echter daarvoor kunnen ook andere oorzaken zijn. Een teveel aan kalium kan ontstaan doordat de nieren niet goed functioneren. Het is niet verstandig kaliumtabletten te gebruiken. De oplossing is het gebruik van een goede voeding met veel groenten en fruit. Kook dus nooit aardappelen en groenten in te veel water. Er gaat dan veel kalium verloren door het afgieten van het water.

Calcium

Een volgende inhoudstof van de rode biet is: calcium. Calcium is het mineraal waar onze botten en tanden uit bestaan en kan in het lichaam alleen goed worden opgenomen als er voldoende vitamine D in het lichaam aanwezig is. De functie van calcium is:

 • zorgt voor het behoud van krachtige botten en tanden (calcium en fosfor werken samen).
 • zorgt voor het regelmatig kloppen van het hart (werkt samen met magnesium).
 • heeft een gunstig effect op de bloeddruk.
 • het voorkomt slapeloosheid.
 • speelt een rol bij de stofwisseling van ijzer in het lichaam.
 • helpt het zenuwstelsel (vooral bij het overbrengen van impulsen).
 • is betrokken bij het reguleren van het zuur/base evenwicht.

Calciumtekort veroorzaakt engelse ziekte (rachitis), botverweking (osteomalacie), osteoporose (ontkalking van het bot), terwijl men ook de bovenvermelde functies van calcium in ogenschouw moet nemen.

Magnesium

Vervolgens bevat de rode biet magnesium en gezien het bovenstaande, is dit een mooie combinatie, want magnesium is noodzakelijk voor de stofwisseling van vooral calcium, evenals trouwens vitamine C, fosfor, natrium en kalium.

 • magnesium is heel belangrijk voor een goede werking van zenuwen en spieren.
 • belangrijk voor de omzetting van bloedsuiker in energie.
 • goed tegen stress – alcoholici hebben vaak een tekort aan magnesium.

Magnesium vindt men behalve in rode bieten ook o.a. in vijgen, citroenen, grapefruit, amandelen, noten, zaden, donkergroene groenten, brandnetels en appels.

Vitamine A

Rode bieten bevatten ook vitamine A

 • vitamine A is nuttig bij een zwak gezichtsvermogen
 • bestrijdt nachtblindheid
 • is van belang bij allerlei oogaandoeningen
 • vergroot de algemene weerstand
 • helpt bij infecties van de ademhalingswegen
 • verkort de ziekteduur
 • bevordert de groei
 • geeft krachtige botten
 • zorgt voor een gezonde huid en gezond haar
 • zorgt voor sterke tanden en tandvlees
 • zorgt voor de groei en regeneratie van weefsels

Vitamine A vindt men behalve in rode bieten in levertraan, lever, wortelen, groene en gele groenten, melk- en zuivelprodukten, margarine en geel fruit, zoals abrikozen.

Vitamine B1 (thiamine)

Rode bieten bevatten thiamine

 • vitamine B1 bevordert de groei
 • is behulpzaam bij de vertering van koolhydraten
 • bevordert het geestelijk welzijn
 • is van belang bij de stofwisseling van de grote hersenen
 • ook van belang bij de stofwisseling van de centrale zenuwknopen
 • bevorderlijk voor de spierwerking van het hart
 • bestrijdt lucht- en zeeziekte – verlicht pijn na tandheelkundige ingrepen
 • helpt bij de behandeling van gordelroos
 • stimuleert de aanmaak van rode bloedlichaampjes

Vitamine B1 zit behalve in rode bieten in biergist, tarwekiemen, ongepelde rijst, volkoren meel, havermout, de meeste groenten, melk, peulvruchten, eierdooiers, etc

Vitamine B2 (riboflavine)

Rode bieten bevatten vitamine B2

 • vitamine B2 is belangrijk voor normale groei en houdt het weefsel in stand
 • goed voor gezonde huid, nagels en haar
 • voorkomt gekloofde lippen, tong en mond(hoeken)
 • goed voor het gezichtsvermogen, voorkomt vermoeide ogen
 • speelt een rol bij de zuurstofvoorziening van het oog
 • is van belang bij de stofwisseling van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • beschermt tegen bloedarmoede

Vitamine B2 zit behalve in rode bieten in melk, kaas, groene bladgroenten, lever, vis, eieren, etc. (Vitamine B2 lost op in kokende vloeistoffen )

Vitamine B3 (niacine)

Rode bieten bevatten vitamine B3. De functie van niacine is:

 • gunstig effect op het spijsverteringssysteem
 • verbetert de stofwisseling van eiwitten, vetten en koolhydraten
 • zorgt voor een gezonde huid
 • voorkomt of verlicht migraine
 • verwijdt de bloedvaten
 • verbetert de bloedsomloop
 • gaat hoge bloeddruk tegen
 • helpt duizelingen bij de ziekte van Menière te verminderen
 • vermindert het cholesterolgehalte

Bij een tekort krijgt men huid- en slijmvliesontstekingen, dementie, slapeloosheid, spierzwakte. Men vindt niacine ook in biergist, tarwekiemen, vis, lever, eieren, tomatenpuree, avocado’s, peulvruchten, dadels, vijgen, pruimen, volkorenprodukten, zilvervliesrijst.

Vitamine C (ascorbinezuur)

Rode bieten bevatten vitamine C

 • vitamine C helpt wonden, verbrandingen en bloedend tandvlees genezen
 • versnelt het genezingsproces na een operatieve ingreep
 • voorkomt scheurbuik – voorkomt verkoudheden, immuunsysteem stimulerend in het algemeen
 • speelt een rol bij de absorptie van ijzer in het lichaam
 • vermindert het ontstaan van bloedproppen in de aderen
 • werkt als natuurlijk laxeermiddel – gaat de vorming van nitrosaminen tegen (kankerverwekkende stoffen)
 • versterkt het bindweefsel (collageen)
 • is een antioxidant
 • heeft een ontgiftende werking
 • helpt bij stress (stress put namelijk vitamine C uit)
 • elke sigaret vernietigt 25 mg vitamine C
 • wordt aanbevolen als preventief middel tegen wiegendood
 • biedt bescherming tegen kankerverwekkende stoffen

Vitamine C zit behalve in rode bieten in citrusvruchten, bessen, kiwi’s, groene bladgroenten, tomaten, bloemkool, aardappelen, koolsoorten, etc.

Vitamine P

Rode bieten bevatten erg veel vitamine P (dat omvat vitamine C-complex, bioflavonoïden, rutine, hesperidine en nog 6 andere bioflavonoïden). Dit zijn belangrijke stoffen die noodzakelijk zijn voor de juiste functionering en absorptie van vitamine C. Flavonoïden zijn de stoffen die de gele en oranje kleur aan citrusvruchten geven. Het is heel belangrijk wanneer men vitamine C gebruikt, ook deze vitamine P-stoffen binnen te krijgen. De functies van vitamine P:

 • verhindert dat vitamine C oxydeert en vernietigd wordt
 • versterkt de wanden van de haarvaten
 • voorkomt blauwe plekken
 • helpt weerstand opbouwen tegen infecties
 • voorkomt en geneest bloedend tandvlees
 • verhoogt de werkzaamheid van vitamine C
 • helpt bij de behandeling van oedeem
 • helpt bij duizeligheid ten gevolge van aandoeningen van het inwendige oor

Vitamine P vindt men behalve in de rode biet, in de pit en het witte vruchtvlees van citrusvruchten, rozenbottels, kersen, zwarte bessen, druiven, boekweit, appels, propolis, etc.

Betaïne

Rode bieten bevatten betaïne en dat behoort tot de lipotrope stoffen. De belangrijkste functies van een lipotrope stof zijn:

 • het verhinderen van ophopingen van vetten in de lever.
 • lipotrope stoffen vergroten de productie van lecithine door de lever, waardoor het cholesterol beter oplosbaar blijft.
 • het ontgift de lever en vergroot de weerstand tegen ziektes, omdat ze de zwezerik (thymus) stimuleren bij de  productie van antistoffen.
 • het versterkt ook het spijsverteringproces.

Andere lipotrope stoffen zijn methionine, choline en inositol.

IJzer

Rode bieten bevatten ijzer. Weliswaar niet in grote hoeveelheid, maar het ijzer uit de rode biet wordt een stuk beter opgenomen dan ijzertabletten. De functies van ijzer:

 • speelt een rol bij de groei
 • versterkt het immuunsysteem
 • voorkomt vermoeidheid
 • geneest en voorkomt bloedarmoede t.g.v. ijzergebrek
 • zorgt voor een gezonde huidskleur
 • aanmaak van hemoglobine
 • zuurstoftransport via de rode bloedcellen
 • nodig voor de stofwisseling van vitamine B-complex
 • betrokken bij de eiwitstofwisseling
 • vitamine C bevordert de opname van ijzer

IJzer vindt men in broccoli, bloemkool, gedroogde perziken, pompoen, eierdooiers, noten, bonen, asperges, melasse, havermout, tomaten, citrusvruchten, rood vlees, rauwe mosselen, hart en lever. Oxaalzuur zoals men in spinazie en rabarber aantreft, bemoeilijkt de opname van ijzer, evenals fosforeiwitten in eieren en fytinezuur in ongezuurd tarwemeel.

Mangaan

Rode bieten bevatten mangaan. Mangaan activeert de enzymen die nodig zijn voor de juiste verwerking in het lichaam van biotine, vitamine B1 en vitamine C. De functies van mangaan zijn verder:

 • zorgen voor een goede botstructuur
 • vorming van thyroxine, het belangrijkste hormoon dat door de schildklier wordt geproduceerd
 • het is belangrijk voor de vruchtbaarheid en het normaal functioneren van het centrale zenuwstelsel.
 • het verdrijft vermoeidheid
 • positieve invloed op de spierreflexen
 • verbetert het geheugen
 • Mangaan is nodig voor de omzetting van koolhydraten
 • reguleert de bloedsuikerspiegel.

Bij gebrek aan mangaan kan men een stoornis krijgen in de spierreflexen (ataxie) en duizeligheid en mentale afwezigheid kan ook een gevolg zijn van een tekort. Mangaan vindt men vooral in rode bieten, noten, groene bladgroenten, erwten, eierdooiers en volkorenproducten.

Foliumzuur

Rode bieten bevatten foliumzuur. Foliumzuur is een onderdeel van vitamine B-complex en is essentieel voor de productie van rode bloedlichaampjes. Ook speelt het een rol bij de stofwisseling van eiwitten en is belangrijk voor de deling van lichaamscellen. Het helpt ook mee suiker en aminozuren te verwerken en is belangrijk voor de productie van nucelïnezuren (RNA en DNA). Functies van foliumzuur:

 • verbetert de melkafscheiding
 • beschermt tegen ingewandsparasieten
 • beschermt tegen voedselvergiftigingen
 • zorgt voor een gezonde huid
 • is pijnstillend
 • vertraagt vergrijzing, samen met pantotheenzuur en PABA
 • stimuleert de eetlust bij uitgeputte personen
 • helpt bloedarmoede te bestrijden
 • stimuleert de productie van rode bloedlichaampjes
 • stimuleert de stofwisseling
 • stimuleert de productie van RNA en DNA
 • stimuleert het immuunsysteem
 • helpt bij de hersenstofwisseling
 • helpt bij de functie van de lever
 • foliumzuur en vitamine B12 hebben identieke functies

Foliumzuur is heel erg belangrijk bij de groei van de foetus. Het vermindert de kans op afwijkingen aan het ruggenmerg, zoals spina bifida (open ruggetje). Bij een tekort aan foliumzuur kunnen de volgende symptomen en/of ziektes ontstaan: macrocytaire anemie (bepaalde vorm van bloedarmoede), vermoeidheid, duizeligheid, depressiviteit, grijze haren, angsten. Foliumzuur vindt men in: diepgroene bladgroenten, asperges, tarwe, peulvruchten, biergist, noten, broccoli, melk, sinaasappels, spinazie, volkorenbrood, peterselie, peulen, lever, oesters, zalm.

Nitraat

Rode bieten bevatten ook veel nitraat. Daarom is het belangrijk om vitamine C-poeder toe te voegen om de omzetting nitraat-nitriet-nitrosamine (is kankerverwekkend) te blokkeren. Nitraat, een schadelijke stof, wordt veel in groenten gevonden. Vooral in andijvie, bleekselderij, postelein, raapstelen, radijs, rode bieten, selderij, alle soorten sla, spinazie, spitskool, tuinkers, venkel. Bij al deze groenten is het dus raadzaam om er vitamine C bij te consumeren.

Proteaseremmers

Rode bieten bevatten proteaseremmers. Proteaseremmers zijn stofjes die onze verteringsenzymen blokkeren. Proteaseremmers vindt men ook in rauwe aardappels en als tomaten nog groen zijn, bestaan ze soms wel voor 50 % uit proteaseremmers. Het is dan ook niet raadzaam om onrijpe tomaten te eten. Door koken verliezen de proteaseremmers hun werking. Planten maken proteaseremmers om hun voedselvoorraden te beschermen tegen vraat. De mens eet in feite uit de voorraden van de plant. Voor de mens remmen ze de werking van eiwit-afbrekende enzymen (proteases zoals trypsine) die in de darmen het eiwit afbreken tot vrije aminozuren. Die vrije aminozuren worden opgenomen in het bloed en door het lichaam gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld spiereiwitten en hemoglobine.

Een proteaseremmer zorgt er dus voor dat je het eiwit uit het voedsel niet meer kunt gebruiken voor het onderhoud van je lichaam omdat je verteringsenzymen niet meer werken. Voor planten is het dus een onderdeel van hun afweer. Bladeren hebben normaal weinig proteaseremmers. Als ze echter aangevreten worden, gaat het blad proteaseremmers maken. Ze beschermen dus de plant. Ook bij dieren (knaagdieren, slakken, rupsen, insekten, aaltjes, schimmels, bacteriën, virussen), remmen ze de enzymwerking en die zullen dus ook de vruchten niet voortijdig opeten. Kortom, de natuur zit mooi in elkaar.

Nu wil het geval dat men proteaseremmers nogal eenvoudig uit planten kan zuiveren. En in de reguliere geneeskunde maakt men dan ook gebruik van de eigenschappen van deze stof en wel als AIDS-remmer, want het blijkt dat deze stof uit planten de vermenigvuldiging van het HIV-virus remt. In geïsoleerde vorm heeft men er dus een medicament van gemaakt. De werking berust dus op een blokkade van bepaalde verteringsenzymen waardoor er geen eiwitten meer verteerd kunnen worden. De geïsoleerde proteaseremmers hebben als monotherapie een krachtige antiretrovirale activiteit (het AIDS-virus is nl. een zogenaamd retrovirus). Ook in de biotechnologie (landbouw) worden onderzoeken gedaan omdat men hiermee op een onschadelijke manier insecten te lijf kan gaan.

Het sap van een rauwe aardappel wordt in de natuurgeneeskunde gebruikt als middel ter bestrijding van maagzuur. Daarom is het dus zo, dat men ook hier op de dosering moet letten en gaat de stelregel baat het niet, dan schaadt het niet, lang niet altijd op en méér van iets hoeft niet per definitie beter te zijn. Wortel- en bietensap wordt vaak gecombineerd als kanker remmend middel en men adviseert daar dan drie glazen per dag van. Door het vitaliseren van de rode biet blijken stoffen in de biet beter opneembaar op celniveau. Ook dit is weer bevestigd met diverse energetische meetapparatuur.

De kracht van water

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie. Lees meer >

Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Lees meer >

Belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos. Lees meer >

Water en elektromagnetische straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Lees meer >

Lucht en elektromagnetische straling

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt. Lees meer >

En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er veel werk verzet dient te worden.

En… de tijd dringt! Lees meer >

© 2023 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up