Het belang van vitaal water voor voeding

Bij het telen van gangbaar voedsel wordt meestal ‘gewoon’ laag vitaal water en kunstmest gebruikt en vaak gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is -samen met de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden- een belangrijke oorzaak van minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Hoeveel mensen zijn er wel niet die zich moe en lusteloos voelen?

Onze testen en onderzoeken wijzen er telkens op; fruit en groenten, eieren en vlees geproduceerd met vitaal water zijn beter voor je gezondheid. De AA OB Massa Schelpkalk Vitaliser zorgt ervoor dat anorganische minerale stoffen, die van nature in leiding- en bronwater zitten, colloïdaal worden gemaakt, zodat ze veel beter opneembaar zijn in het stofwisselingsproces. In schelpkalk zitten alle 85 sporenelementen die in de natuur voorkomen, in de juiste verhoudingen. Schelpkalk kent een aragoniet structuur, dat maakt de mineralen en sporenelementen uit het water beter opneembaar voor je lichaam. En als dit voor water geldt, werkt het bij voeding vast ook zo!

Voeding met topkwaliteit

We krijgen vaak de vraag welke producten wij aanbevelen. Daarom zetten we een aantal topbedrijven in de schijnwerpers, die gebruik maken van schelpkalkvitalisatie. Hun producten testen met onze metingen veel beter dan vergelijkbare gangbare én biologische producten. Wij geven hen daarom ons “AA Energetische Schelpkalk label”.

Restaurants
De smaak van ‘vitale’, onbespoten en zonder kunstmest geteelde voeding is vaak beter. En de Aqua Aurora Schelpkalk Vitaliser versterkt dus ook de werking van mineralen en vitaminen die zich bevinden in groente -en fruitsoorten. Topkoks hebben dit ook ontdekt. Zo wordt bij drie sterren restaurant ‘De Librije’ in Zwolle vitale groente geserveerd. Ook restaurant ‘De Kas’ in Amsterdam werkt al jaren met de vitaliser van Aqua Aurora.

Goede voeding en het belang van natuurlijke mineralen en sporenelementen

Hieronder staat nog meer informatie over voeding. Gevolgd door een uitleg over de rode biet, verbaas je maar eens over de gezondheidsvoordelen van dit oerhollandse gewas.

Zoals je kunt zien in de deze tabel is het aantal mineralen en vitaminen in onze voeding de afgelopen jaren dramatisch gedaald.  Tussen 1985 en 2002 is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Je kunt op je klompen aanvoelen dat dit weinig goeds betekent voor onze gezondheid.

Voor ons maakt dit duidelijk dat het van groot belang is dat groenten en fruit op een biologische manier geteeld worden. Het het liefst met water gevitaliseerd met de schelpkalkvitaliser. In de loop der jaren hebben we veel resultaten hiervan gezien. Bij het vitaliseren van pootgoed en zaden zagen we de voedingswaarde en de productie stijgen. Bij graszaad steeg het eiwitgehalte, evenals bij wintertarwe. Bij aardappelen, wortels, uien, boontjes waren de opbrengsten hoger en bij mais bleek de kiemkracht spectaculair toe te nemen. Maar het belangrijkste: bij onderzoek naar de werking op ons lichaam van deze vitale producten zagen we steeds dat de disfunctie verdween en onze organen beter functioneerden.

‘30 procent meer antioxidanten in biologische producten’
Volgens een Amerikaans onderzoek hebben biologische landbouwmethoden de potentie om het gemiddelde gehalte aan antioxidanten te verhogen, vooral in verse producten. Het gehalte aan antioxidanten in biologische producten is zo’n 30 procent hoger dan gangbare producten die onder dezelfde omstandigheden zijn geteeld, aldus het rapport Elevating Antioxidant Levels Through Organic Farming and Food Processing.

In het rapport worden vijftien kwantitatieve onderzoeken naar antioxidanten in biologische en gangbare groenten en fruit besproken. In dertien van de vijftien gevallen bevatten de biologische producten meer antioxidanten. Gemiddeld bevatten de biologische producten een derde meer antioxidanten en/of fenolen dan gangbare groenten en fruit. Het gebruik van vaste mest, bodembedekkers en langzaam vrijkomende stikstof in de biologische landbouw kan het gehalte van antioxidanten en polyfenolen in biologische producten verhogen, aldus het onderzoek.

AA Zeeschelpenmix voor land- en tuinbouw
Deze onderzoeken waren o.a. de aanleiding voor Aqua Aurora om een energetische bodemverbeteraar te ontwikkelen voor de biologische land- en tuinbouw. Dit werd de AA Zeeschelpenmix 0-4 vitaal. Dit op zeeschelpenkalk en silicium gebaseerde product is SKAL gecertificeerd voor de biologische landbouw. Het wordt gewassen met gevitaliseerd schelpkalkwater , waarna het gehele product energetisch geladen wordt met schelpkalkenergie.

Verwerken en bewaren
Wanneer groenten en fruit bij een optimale rijpheid worden geoogst en in onbewerkte vorm gegeten, zonder het verwijderen van de schil, zal inname van antioxidanten hoger zijn, zegt onderzoeker Charles Benbrook. De buitenkant van groenten en fruit bevat over het algemeen de hoogste concentratie antioxidanten. Consumenten schillen gangbare groenten en fruit vaak uit angst voor resten bestrijdingsmiddelen. De verschillen in verwerking van biologische en gangbare producten hebben ook invloed op het gehalte aan antioxidanten. Zo zorgen hoge temperaturen en hogedruk voor een daling van het antioxidantengehalte. Verwerkers van biologische producten gebruiken vaak lagedruk en koude persingsmethoden bij de productie van sappen en oliën. Dit resulteert volgens het Amerikaanse onderzoek in producten met meer smaak en meer voedingsstoffen, waaronder antioxidanten.

Door hoogvitaal water toe te passen waar ook bijvoorbeeld de trillingsfrequenties van citroenzuur aan toegevoegd is kan de houdbaarheid van groente en fruit toenemen. De schelpkalkvitaliser kan ook hier een belangrijke rol vervullen.

Rode Bieten

Tot slot; verwonder je eens over de rode biet! Dit oer-Hollandse gewas beschikt over bijna alle mineralen en vitaminen die een mens dagelijks nodig heeft. En als de rode biet op een biologische manier met de schelpkalkvitaliser geteeld wordt, is de concentratie van deze mineralen en vitaminen vele male groter dan bij gangbare teelt.

Biologisch en vitaal = optimaal!
In onze testen scoren biologisch geteelde bieten waarbij het pootgoed niet behandeld werd met de schelpkalkvitaliser ± 80%. Bij het met de vitaliser behandelde pootgoed van de biobieten was de score 100%. Wij meten dit met de EFD methode volgens Voll.

Wat je ook ziet? De vitale biobieten zijn groter en zwaarder dan de niet-vitale biobieten.

                 
links: biobiet met vitaliser           rechts: biobiet zonder vitaliser

Waarom is rode biet gezond?
De rode biet is een echt powerfood. De groente bevat bijna alle vitamines en mineralen die je nodig hebt. Daarnaast zijn bieten laag in calorieën, bevatten ze zeer weinig vet en heeft het suiker in de biet weinig effect op je bloedsuikerspiegel. Alle voedingswaarden en informatie hebben we overgenomen uit het Alternatief Medisch handboek. Lees meer>

De kracht van water

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie. Lees meer >

Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Lees meer >

Belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos. Lees meer >

Water en elektromagnetische straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Lees meer >

Lucht en elektromagnetische straling

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt. Lees meer >

En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er veel werk verzet dient te worden.

En… de tijd dringt! Lees meer >

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up