De kracht van water

Functies en eigenschappen
Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie.

Hoe we ons voelen en gedragen wordt dus voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid, de kwaliteit en de vitaliteit van het water in ons lichaam.

Belast drinkwater
Het water dat we tot ons nemen, kan dan ook niet zuiver en vitaal genoeg zijn. Drinkwater is meestal niet meer dan (vele malen) gerecycled oppervlaktewater dat, hoezeer gezuiverd ook, niet de kwaliteit en de vitaliteit bezit waar ons lichaam om vraagt.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft zelfs vastgesteld dat in ons drinkwater “incidenteel geneesmiddelen worden aangetroffen in concentraties tot enkele tientallen nanogrammen per liter”. Niettemin stelt dit instituut, de minister en ons vervolgens gerust met: “dit ligt onder de afgeleide (voorlopige) toxicologische limietwaarden voor drinkwater”. Maar… is die toxicologische standaard de juiste maatstaf voor de veiligheid van dit drinkwater in ons lichaam?

Frequentiepatronen
Uit onderzoek is gebleken dat het op het niveau van ons DNA en onze cellen niet gaat om de chemische verontreinigingen door onder meer deze farmaceutische stoffen, maar om de belasting door hun respectieve frequentie-informatie, hun eigen trillingsfrequentie. In 1988 bevestigen biochemicus Jacques Benveniste en bioloog Enza Maria Ciccolo dat ieder “atoom, molecuul of substantie een eigen, uniek trillingspatroon heeft dat in elektromagnetische golflengten kan worden gemeten.” Jacques Benveniste (1988) stelt vervolgens vast: “deze energetische vingerafdrukken blijven in water aanwezig, zelfs wanneer dit zodanig is verdund dat daarin geen sprake meer is van moleculen van de desbetreffende oorspronkelijke stof.” Het bewijs voor de werking van homeopathie dat hij hiermee in feite levert, wordt hem door de wetenschappelijke wereld bepaald niet in dank afgenomen. Het betekent immers dat de toxicologische standaards niet meer voldoende zijn…

Ciccolo (1989) meldt verder dat water vanuit die vibratiepatronen, ofwel herinnering, informatie kan overbrengen naar andere systemen, inclusief levende organismen. In het boek Umweltzmedizin van Michael Treven en Peter Talkenberger wordt dat bevestigd door  microbioloog Wolfgang Ludwig (1991): “Drinkwater bevat fysiek nog altijd de frequentie-informatie van alle schadelijke stoffen waarmee het in aanraking is geweest voor, tijdens en na alle conventionele reinigingsbehandelingen.” Verder benadrukt hij dat het niet de ongewenste chemische substanties in het drinkwater zijn die het menselijk organisme beïnvloeden, maar de schadelijke frequenties daarvan.

Het goede nieuws
De Japanse onderzoeker Masaru Emoto (2005) denkt met zijn foto’s van bevroren watermonsters te laten zien dat water een levende entiteit is die beschikt over kwantumbewustzijn, geheugen, en aanpassingsvermogen. Waterdruppels, op verschillende plaatsen vanuit dezelfde rivier verzameld, laten bij bevriezing allemaal een verschillend (kristal)beeld zien. Dichtbij de bron is er een eenvoudig kristal. Onder invloed van stroming, wenteling en passage langs mineralen en gesteenten, is een eindje stroomafwaarts de vorm van het waterkristal al meer gedifferentieerd. Vanwege de vervuiling is er in het watervlak voorbij een stad geen sprake meer van enige kristalstructuur. Een paar kilometer verderop vertonen de bevroren druppels echter weer het begin van een nieuw kristal. Het goede nieuws is dus: water kan zich herstellen!

De taal van de trilling
Trilling is de basis van alles. Niet alleen kenmerken stoffen zich door een eigen trilling, zoals Benveniste en Ciccolo vaststelden, ook gedachten en woorden in welke taal ook dragen ieder een eigen trilling, gerelateerd aan hun betekenis. Hado, het energetisch principe van het universum dicteert: mooie woorden creëren een mooie natuur, lelijke woorden creëren een lelijke natuur. Emoto, overleden in 2014, dacht dat water niet alleen de trillingsinformatie van substanties kan opnemen, maar ook van geschreven en gesproken woorden en van muziek… lelijke woorden en lelijke klanken breken de structuur van water af. De hogere frequenties van mooie woorden en mooie harmonieën resulteren niet alleen in mooie en krachtige kristalstructuren, maar kunnen bovendien de negatieve effecten van lelijke impulsen transformeren. Zie voor meer informatie masaru-emoto.net

Nogmaals, herstel is dus mogelijk! Door water te ‘voeden’ met de juiste natuurlijke en heilzame bewegingen en frequenties, kan ook structuurloos en energiearm leidingwater weer krachtig en vitaal worden gemaakt.

Dit is het goede nieuws wat we in de praktijk zien en de missie die wij met Aqua Aurora voor ogen hebben. Wij houden ons sinds 1993 bezig met energie, vibraties en frequentie-informatie. Onze apparatuur kan verarmd en belast leidingwater transformeren tot (drink)water van uitstekende kwaliteit en vitaliteit: verandering van structuur door verandering van frequentie-informatie. Gemonteerd in de waterleiding, vitaliseert deze apparatuur het doorstromende water door de toediening van al dan niet specifieke, hoge frequenties. Het resultaat: vitaal water dat kan worden gebruikt als huishoudelijk (drink)water, maar dat ook kan worden toegepast in allerhande bedrijfssituaties: landbouw, veeteelt, kwekerijen, wasserijen, kapsalons, zwembaden, sauna’s en industrieel water. De mogelijkheden lijken onuitputtelijk.

Aqua Aurora heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar de beweringen van Jacques Bienveniste (biochemicus) en Enza Maria Ciccolo (bioloog) (2014-2017) Hierbij wordt een bevestiging gevonden van hun beider onderzoeksresultaten. Overigens hadden de onderzoeken van microbioloog Wolfgang Ludwig deze bevestigingen ook al vastgesteld. De resultaten van ons onderzoek zijn gebaseerd op 6750 stuks waarnemingen.

 

Ook heeft Aqua Aurora jarenlang microscopische foto’s gemaakt van water, voor en na vitaliseren. Het beeld wat de hoeveelheid aan foto’s laat zien bevestigt ook de beweringen van Masaru Emoto.

Wilt u weten wat vitaal water voor u of uw bedrijf kan betekenen? Lees dan verder bij toepassingen of neem contact met ons op.

Meer positieve effecten
In de praktijk zijn de resultaten met vitaal water ronduit verbluffend. Ten eerste zijn er de positieve effecten op de menselijke gezondheid. Het immuunsysteem wordt versterkt, de signaaldoorgifte in (hersen)cellen verbetert, huid en haar worden vitaler, ontgifting verloopt soepeler en beter. Op niet-lichamelijk niveau worden ook allerlei praktische handelingen eenvoudiger. Twee (bedrijfs)voordelen springen er in dit opzicht telkens uit: kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. En, minstens zo belangrijk: dit alles gaat steeds hand in hand met een positief effect op het milieu.

Naast al deze directe, en min of meer voor de hand liggende voordelen ten aanzien van gevitaliseerd water, blijkt een Aqua Aurora vitaliser in een woning, werkruimte of bedrijfsgebouw ook in een bredere context positieve energetische invloed uit te oefenen. Vermindering van geopathische belasting (door aardstralen) en elektrosmog (door hoogspanningskabels, draadloze elektrische systemen, mobiele telefoons, zendmasten etc.) zijn het gevolg. Meer Aqua Aurora vitalisers aan het werk bij elkaar in de buurt, creëren een nog krachtiger energetisch veld.

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van vitaal water of neem contact met ons op om de voordelen van vitaal water snel zelf te ervaren.

De kracht van water

Water is een belangrijke voorwaarde voor alle leven op aarde. Mensen bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Dit water geeft structuur aan ons DNA en aan al onze cellen. Daarnaast maakt water het mogelijk dat tussen ons DNA en onze cellen informatie wordt uitgewisseld. Ook op minder subtiele niveaus speelt water in ons lichaam een cruciale rol, bijvoorbeeld in de aanvoer van voedingstoffen, in de afvoer van afval- en gifstoffen, en bij de omzettingen van voedingsstoffen naar energie. Lees meer >

Colloïdaal zilver en goud

Met de wetenschap dat water een geheugen heeft en mede als gevolg hiervan een boodschap kan doorgeven is het interessant om te kijken naar de helende werking van edelmetalen als zilver en goud. Naast de reguliere functie van de Aqua Aurora Vitaliser®, het terugbrengen van de natuurlijke trilling in water (het wissen van ongewenste informatie van schadelijke stoffen), is het namelijk ook mogelijk om informatie van bepaalde elementen aan het water toe te voegen en daarmee effecten te realiseren zonder dat een dergelijk element daadwerkelijk aan het water wordt toegevoegd. Lees meer >

Belang van vitaal water voor voeding

Zoals u verderop op deze site kunt lezen bestaan er verschillende variaties van de Aqua Aurora Vitaliser die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo kan de Aqua Aurora Vitaliser ook toegepast worden in de agrarische sector. Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest, behandeld met diverse chemische bestrijdingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos. Lees meer >

Water en elektromagnetische straling

Alle soorten straling met een frequentie hoger dan de kleur violet wordt ioniserende straling genoemd. Denk daarbij aan ultraviolet, Röntgenstraling en gammastraling (zoals bij radioactieve stoffen). Deze soorten straling hebben een directe invloed op een menselijk lichaam omdat de straling een ioniserend effect heeft op materie waar het mee in aanraking komt. Hierbij kunnen elektronen uit atomen en moleculen gestoten worden. Omdat atomen en moleculen de bouwstenen zijn van ons lichaam is dit potentieel gevaarlijk. Breuken en subtiele wijzigingen in het DNA kunnen al veel schadelijke effecten hebben, zoals mismaakte ledematen, leukemie en zelfs de dood. Lees meer >

Lucht en elektromagnetische straling

Zoals blijkt uit het verhaal over elektromagnetische straling , heeft de toename van (het gebruik van) hoogspanningsleidingen, GSM, UMTS, C2000-masten, DECT telefoons enz, een serieuze invloed op de gezondheid van mens, dier en plant. Tot nu hebben wij alleen nog maar gesproken over de directe invloed die deze toenemende elektromagnetische straling heeft op organismen (voor een groot deel via water). Elektromagnetische straling beïnvloedt organismen echter ook indirect, doordat het de kwaliteit van de lucht die wij inademen beïnvloedt. Lees meer >

En wat nu te doen?

Als u de achtergronden intensief heeft bestudeerd zult u tot de conclusie komen dat er veel werk verzet dient te worden.

En… de tijd dringt! Lees meer >

© 2024 Aqua Aurora | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Thumbs up